Tur til Hatholmen fyr i 1935

 
 
Av Alf-Arian LoshamnLoshavnsfolk dro flere ganger på tur til Hatholmen fyr utenfor Mandal for å besøke John Tønnesen med familie. Tønnesen hadde tidligere vært fyrvokter på Katland fyr.


Familien hadde nære forbindelser til Loshavn og Eikvåg. Sommeren 1934 var fastboende og sommerturister på dagstur med losskøyta til Hattholmen.


 
 
Foran fra venstre: Torleif Tollisen, Jon Vinnem, Carl Carlsen, Kirsten Lund, Gunda Tolllisen (bak), Olene Tollisen, Johanna Olsen (bak), Marie Tollisen, Selma Nerland, Unni Grundfeld og Ingeborg Hansen. Bak fra venstre: Margrethe Andreassen, Tor Hansen, Hjørdis Tønnesen og fyrvokter JohnTønnesen.
 
 

 


  John Tønnessen og hans familie var bosatt på Katland i årene fra 1919 til 1928. Da flyttet de til Hatthomen utenfor Mandal. John og Kristine Tønnesen fikk åtte barn: Før århundreskiftet fikk de Dorthea (f. 1893), Helena (f. 1895) og Dagny (f. 1898) Ytterligere fem barn kom til senere - Cora (f. 1900), Arne (f. 1904), Josef (f. 1906), Erling (f. 1909) og Hjørdis (f. 1911).
 
      
 
Mer:     Loshamns bilder
Katland fyr      
John Tønnesen Hattholmen fyr TiLBAKE
 
 

Bildemappen Loshavn Eikvåg
INDEX