Om Kapervirksomheten

 

                                                                                                               

Kaper. Privateid væpnet skip som gjennom sin kaptein hadde tillatelse av staten  - et  kaperbrev -  til å delta i sjøkrig ved å borde fiendens handelsfartøyer. Denne tillatelsen ble gitt på visse vilkår som kom fram i et kaperreglement. Den såkalte kapertiden i Norge var årene 1807—14,  og særlig Sørlandet var engasjert i kaperkrig mot England. En særdomstol, kalt priseretten, ble opprettet for å avgjøre om skip og last var lovlig prise. Fant priseretten at kapringen var legal, ble byttet solgt på offentlig auksjon. Verdien tilfalt kaper og mannskap.
 

LUKK VINDUET