Det store huset på brygga

--------------------------------------------------------------------------------

Loshavnsskipperen Bernt Johannessen (1793-1849) døde av kolera i 1849 etter at han og store deler av mannskapet på skipet han hadde ansvaret for ble smittet av sykdommen i Hamburg.

På Espevær utenfor Bømlo ebbet livet hans ut; skipet var i havn der for å losse sild. Samtidig brakte skipet også med seg denne sykdommen til Hordaland.

Sannsynligvis hadde han vært skipper i noen år da han i 1826 ble gift med Kristine Marie Tønnesdatter (1892-1880) - datteren til kaperkapteinen Tønnes Tønnessen (1773-1823) som i 1810 bygde Loshvavns største hus. Han søkte ihvertfall om skippeborgereksamen i 1820 i følge Olav Arild Abrahamsens byhistorie.

Bernt Johannessen var altså svigersønnen til byggherren. Som ganske ung hadde han vært med som mannskap på kaperen "Harmonien", som var utrustet på hans hjemtrakter - Nesheim på Lista. Et skip som gjorde sine eiere ".. og mannskap til velstående folk", ifølge historikeren Joh. N. Tønnessen.

Da han døde sto han som eier av sluppen "Anna" - taksert til 200 sp. Likevel fikk Kristine Marie økonomiske problemer etter at hun ble enke, og huset ble solgt til kjøpmann Ohlsen i Farsund. Selv om Farsundskjøpmannen nå stod som eier av huset,  ble familien likevel boende.  Kristine Marie og Bernts sønn, Tønnes Lorentz Berentsen (1830 -1911), fikk det formelt også tilbakeført til familien i 1861.

----------------------------------------------------------

Huset ble solgt av Tønnes Berentsens enke Marie (1848-1935) til Peder van der Lagen i 1917. Han eide det i noen år fram til han flyttet til Bergen. Peder var sønnen til Theodor van der Lagen Tønnessen, og kom fra huset på Bakken (matr. 6). I 1926 solgte han det. Anselm Nebdal fra Eikvåg eide det en kort periode - i årene fra 1926 til 1929. 

--------------------------------------------------------------------------------
Signe Lund (1868-1950) kjøpte det tradisjonsrike huset i 1929, og hun bodde vekselsvis i Loshavn og i Oslo i årene fram mot krigen. Hun var pianist og komponist. Hennes mer berømte bror, billedkunstneren Henrik Lund, var ofte gjest hos henne fram til han selv døde i 1935. Under krigen ble huset rekvirert av tyskerne. Fra 1951 var Bjarne Sundt eieren - i dag tilhører det sønnen hans, Trygve Sundt. Familien Sundt har dermed lagt beslag på en betydelig del av dette husets historie.

--------------------------------------------------------------------------------
Bernt Johannessens sønn,Antoni (1841-1924), var skipper og bosatt i sjøfartsbyen Haugesund i 1875. Han hadde losji hos sin eldre søster, Andrea (1838-1932), som var bosatt der, og var gift med skipperen Svend Utne. Antoni endte sine dager som leieboer i sin nevø Jonas sitt hus (matr 22) i Loshavn. Jonas var sønnen til Antonis søster Sina. Broren Johannes (f. 1827) bodde i Bergen, og en annen søster, Berntine Marie (1835-1932), flyttet til Nøtterøy.

--------------------------------------------------------------------------------
Oluf Chr Olsen (1860-1901) - kalt Oluf Tysker - fra Sandøy var leieboer her i noen år rundt århundreskiftet - han var gift med Marie Berntsens datter fra første ekteskap, Augusta Fredriksen (1873-1927). Les mer om OlufTiLBAKE

© Arthur Danielsen jr