Om Lohavnsidene 

I en menneskealder drev min far, Arthur Danielsen sr (1924-2014), med systematiske og omfattende studier av Loshavns og Eikvågs historie. 

Det resulterte i blant annet kapitlene om Loshavn og Eikvåg i Listaboka bind 2. Den er selvsagt brukt flittig her;  det er også diverse artikler som han har skrevet i fra blant annet "Årsskrift for Agder Historielag" og "Farsunds Avis", samt både muntlige og skriftlige beretninger om hans egen oppvekst i Loshavn. Artiklene i Farsunds Avis gikk i en årrekke under spaltenavnet "Gammelt og nytt i Loshavn". 

Loshavnsidene er i hovedsak basert på den kunnskap som han opparbeidet ved blant annet ved å granske utallige skifteprotokoller, rettsprotokoller, tingprotokoller, kirkebøker, folketellinger, pantebøker, forliksprotokoller, tollprotokoller, offentlige brev - og ikke minst gjennom samtaler han har hatt med eldre Loshavnsfolk opp gjennom årene. Loshavnsidene startet som  et samarbeidsprosjekt med han, hvor hensikten var å sørge for at denne kunnskapen ble overlevert og formidlet.

Den som er ute etter en utførlig slektshistorie hus for hus, henvises til Listaboka bind 2.
Kapittelet om Loshavn kan leses HER, og kapittelet om Eikvåg kan leses HER.

Under kategorien "Seniors arkiv" ligger det likevel en del av min fars gamle artikler, og det er meningen at det skal komme flere.

Etter hvert har også andre bidratt til innhold på disse sidene:
- Alf Arian Loshamn laget i flere år Historisk billedsamling Loshavn Eikvåg. Det ble ikke bare en god samling med 
innsamlede historiske bilder, men også en mengde gode tekster. En del av historiene - og bildene - fra denne
billedsamlingen legges ut under kategorien "Loshamns bilder".
- Eva Eikvåg har også bidratt med artikler. De er plassert under kategorien "Eikvågs perspektiver".

Litteratur og kilder som jeg forøvrig har benyttet:
Min grandonkel Alfred Danielsens nedtegnelser (f. 1883 - d. 1974). Han var eldste sønn til Arian og Sally Danielsen 
- og skrev i 1958/59 beretninger om de familier som bodde i Loshavn da han var barn; 

Min grandtante Martha Carlsens nedtegnelser (f. Danielsen 1885 - d. 1970). 
Hun var søsteren til Alfred Danielsen - og skrev i 1967 beretninger om sin barndom i Loshavn;

Olav Arild Abrahamsen
- Farsund Bys historie bind 1 og 2; 
Joh. N. Tønnessen - Kaperfart og skipsfart 1807-1814; Cappelen forlag, 1955;
Abraham Berge
- Listerlandets kystværn og kaperfart, som i stor grad omhandler kaperne i Loshavn og Eikvåg;
Abraham Berge: Lista: en bygdebok, 1926
Kåre Rudjord - Listaboka bind 2, 3 og 4; Farsund kommune, 1980;
H. Angell - Syv-aars krigen for 17de mai 1807-1814; 
N. A. Larsen - Fra Krigens Tid (1807-1814) - Christiania. 1878;
Fredrik A. Otto - Gamle Skildrerier - utgitt 1912;
Dag Hundstad - Sørlandske uthavnssamfunn - hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 2004;
Dag Hundstad - Sørlandske uthavnssamfunn - rendyrkede sjøfartskulturer, Sjøfartshistorisk tidsskrift 2005;

Per Løvhaug - LISTA - det eldste Norge; Cappelen 1997;
Siv Ringdal - Det amerikanske Lista; Pax, 2002;
Svein Molaug - Vår gamle kystkultur; Dreyer 1994;
Birger Dannevig - Farsunds Sjøfarts historie; Farsund sjømannsforening 1967;
Birger Dannevig - Siste havn, 1983
Svein Syvertsen - Minner fra en svunnet tid;
Svein Syvertsen -  Litt om losing, losbåter og losulykker, Årsskrift nr 77, Agder Historielag;  
Svein Syvertsen - Lokalhistorie fra havets bunn, Farsund 2004;
Alf-Arian Loshamn - Historisk billedsamling Loshavn Eikvåg,  Loshavn og Eikvåg vel;
Børre Johan Ludvigsen - Tobakkspiper fra Loshavn;
Victor Samuelsen - Opptegnelser om Listaslekten Samuelsen; Farsund 1975;

Constantius Flood - Fra Fjeldet og Skjærgaarden. Skildringer og Optegnelser; Christiania 1879;
Norges Land og Folk:
topografisk statistisk beskrivelse; Lister og Mandals amt, Kristiania 1903
Johannes Seland: En by og en bank, 1967
Bjørn Bratbak og Nikolaevitsj Nortsjenko
- Russerne i Eikvåg 1779-1780; Commentatum 2005;
Leif Daland -
Livskraften ebber ut - masteroppgave i historie, Universitet i Agder, 2010
Gjest Baardsen - Sogndalsfjærens Levnedsløb
, Anden del, 1835
Folketellingen 1787 og 1875
- fra Loshavn og Eikvåg;
Digitalarkivet - folketellingene 1801, 1865, 1900, 1910 - og emigrantprotokollene.
Folketellingen fra 1875 er brukt fra utvalgte steder i landet, hvor det har vært
mulig å spore opp utflyttede Loshavnsfolk
Folketællingen i Kongeriket Norge 1. januar 1891
Kirkebøker fra Farsund.
Kirkebøker i scannede utgaver: Trykk
her for perioden 1887-1920.
Trykk
her for perioden 1784-1815
Forliksprotokoller for Farsund
Avisene "Lister", "Farsunds Avis" og "Vest-Agder" - Diverse utgaver fra utgangen av 1800- og
begynnelsen av 1900-årene, og fra 1950 og 60-tallet.
Avisen "Bergens Tidende" 4. juli 1889
Avisen "Dagbladet" 23.07. 1880, 10.08. 1884, 1. september 1941 og 9. juni 1942.
Den norske Turistforenings Årbok
1895/1896
Avisen "Norske Intelligens-sedler" 14. juni 1797
Avisen "Den Norske Rigstidende"
5. april 1832 og 13. mars 1836.
Avisen "Norsk Handels Tidende"
27 august 1834, 24. juni 1835 og 10 april 1841.
Avisen "Morgenbladet" 13. august 1835 og 17. juni 1836.

Brev til Stortinget, datert 20. januar 1896 - Stortingsforhandlinger 1896 - 45/5
Avisen "Christiansands Adresse-Contoirs Efteretninger", 3. februar 1809, 17 desember 1814.
Avisen "Nordisk Tidende",  25 august 1893 og 19 november 1914.
Avisen "Flekkefjordsposten", 4. oktober 1901 og 27. desember 1917.
Avisen "Kysten" 20. august 1908.
Avisen "Fædrelandsvennen"
1. oktober 1884 og 29. juli 1891.
Avisen "Bergens Adresse-Contoirs-Efteretninger" 13. og 20. august 1831
Avisen
"Agder"
, 8. mars 1920
Den Norske Lods, H 3, Opmaalingen 1867. Udarbeidet efter hydrografiske undersøgelser 1855-57
Den Norske Lods
, H 3, Opmaalingen 1899.
Den Norske Rigstidende
, 6. juni 1865
Christiansandske Uge-Blade
15.11.1781


Protokoller

                                                                                                                    SEND E-POST

2001-2018 © Arthur Danielsen jr

Alt innhold på disse sidene er beskyttet av lov om opphavsrett

INDEX