PRISE
- Fartøy som beslaglegges av en krigførende makt.For eksempel:
Skuta ble erklært lovlig prise

 

LUKK VINDUET