Arians redningsdåd

Kaptein Arian Danielsen ble i 1888 tildelt Emile Robin's legat. Slik heder fikk skipsførere som hadde ledet spesielle redningsoperasjoner til havs.

Bark 'Bonito' var lastet med sukker på reise fra den brasilianske delstaten Bahia. Skipet hadde retning mot den amerikanske delstaten Delaware, og Arian Danielsen (1848-1928) fra Loshavn var skipper. Underveis kom skipet ut for sterk vind og høy sjø, og det var i denne vanskelige situasjonen at fikk de øye på et fartøy som var i nød, den amerikanske skonnerten Florence Rogers.

Mannskapet på Bonito kom straks til unnsetning ved at en livbåt ble satt ut, og det lyktes dem å redde samtlige fem som var ombord i skipsvraket. Den ene av dem viste seg til og med å være norsk.

Nå var Bonito selv blitt så medtatt at skipet måtte søke nødhavn, og etter alt hell klarte de dette under et midlertidig opphold i uværet - i Hampton Roads, Virginia.Arian Danielsen (1848-1928) ble i 1888 tildelt Emile Robin's legat for sin ledelse av en redningsaksjonen på den amerikanske østkyst
Bark Bonito - etter maleri av D. Køhn. Bildet er i Lillemor og Eilert Olsens eie.
Emile Robin (1819-1915) var visepresident i den franske sammenslutning La Société Centrale de Sauvetage des Naufragés - Selskapet for skibbrudnes redning. I 1886 forærte han den norske stat et legat, hvor avkastningen skulle tildeles en norsk skipsfører i langfart som hadde reddet besetningen på et fartøy av hvilken som helst nasjonalitet fra en overhengende fare. Både den danske og svenske stat fikk tilsvarende donasjoner. Tildelingen startet i 1887, og Arian Danielsen ble således den andre nordmann som oppnådde den ære å få tildelt dette.

Les mer:
INDEX 

Kilde:
Birger Dannevig - Farsunds Sjøfarts historie

Aalesunds Handels- og Søfartstidende 5. mai 1888