Huset på Oddefjellet

Ytterst mot vest i Loshavn står huset på Oddefjellet. Arian Danielsen kjøpte dette huset og den store tomten av byggherrens familie i 1879. 

Det var Abraham Tønnessen (1782-1829) som sannsynligvis fikk huset reist i 1807. Siden han hadde vokst opp i nabohuset (matr. 12) er det heller ikke urimelig å anta at han bygde på sin fars tomt. Opprinnlig hadde huset to fulle etasjer og inngang på framsiden.

A
braham var reder for kaperen "Friheden,en kaper som ikke tok en eneste prise,  men han var tidlig i kaperkrigen også  med som mannskap på "Veiviseren". Han var gift to ganger, først
med Sille Cathrine Fredriksdtr, som døde i 1815. Etter to år som enkemann giftet han seg med enken Sofie Birgitte Andersdatter (1787-1867). Les Sofie Tønnessens virksomhet

Han omkom i et forlis i 1829, men kona Sophie bodde her til sin død i 1867. Sønnen Abraham Severin (1829-1900) overtok huset etter morens død, men siden han fra 1856 allerede hadde et hus i Loshavn (matr. 17) - ble huset på Oddefjellet leid ut inntil Arian Danielsen (1848-1928) kjøpte det i 1879. 

Arian vokste opp på Berget, som er en strandstripe mellom Eikvåg og Loshavn.  Han giftet seg med Loshavnsjenta Sally Helvina Tønnessen (1857-1917) som 29-åring i 1877. Hun var 20 år den gangen, og var datteren til Sara Helene Reinertsdatter og Antoni van der Lagen Tønnessen. Han kjøpte også eiendommen Øvre Myren av Sallys onkel Andreas Tønnessen, og drev et beskjedent jordbruk der.

I huset på Oddefjellet drev Arian i noen år butikk. Før det var han i mange år seilskuteskipper, blant annet på barkene 'Bonito' og 'Lindesnæs.' På førstnevnte skip var han også medeier. Skipper ble han allerede 25 år gammel, senere i livet var han los.

Arian og Sally fikk ni barn. Richard (1895-1966), som var den nest yngste, overtok huset etter at faren døde i 1928.

 Huset på Oddefjellet, matrikkel 11. Arian Danelsen bygde om huset, og har gitt det dagens utseende. Kvisten på taket ble imidlertid bygget av Richard og Therese Danielsen etter at barn nummer fem ble født i 1934.
Omtrent slik så huset antagelig ut da det ble bygget av Abraham Tønnessen i 1807. Dette er et utsnitt av et maleri fra rundt 1880.

Richard Danielsen var kystskipper på ei frakteskøyte som han eide sammen med svogeren Godtfred Carlsen - og selvsagt het skøyta "Oddfjell" Han og kona Therese  (f. Carlsen 1893-1975) fikk fem barn. På 1920-tallet hadde de et lengre opphold i U.S.A. Etter at Richard Danielsen døde i 1966, ble huset formelt overtatt av Richard Danielsen jr (f. 1928) og hans kone Reidun. Da Therese Danielsen døde ni år senere har dette vært sommerbolig. Richard og Reiduns datter Kirsti Bauer-Nilsen er den som eier og bruker huset i dag. Les om Oddfjell. Richard og Therese. De fem barna.

Sally Danielsens tante bodde i flere år på Oddefjellet før hun selv flyttet inn der i 1879. Oline Reinertsdtr (1811-1876) var datteren til Reinert Jonassen, og enken etter Ole (van der Lagen) Tønnessen som døde allerede i 1842. Da bosatte Oline og barna seg som leieboere i annen etasje på Oddefjellet som losjerende hos Sophie Birgitte Tønnessen. Sønnene, Reinert, Carl og Tønnes ble skippere. Reinert og Carl bodde i sjøfartsbyen Haugesund i 1875, Tønnes bodde i Bergen. Yngstejenta Oline flyttet med sin tante Thomine til Ålesund da hun var i tenårene. Reinert kjøpte nabohuset i 1877 og tilbragte resten av sitt liv der. August og Regine Fredriksen har også vært leieboere her da de var nygifte. Da var nok Arian og Sally husverter - for de to giftet seg i 1881. Senere flyttet de opp i 'Ågeren' til et hus som stod der Maggi Olsens hus står i dag.

Les mer:

© Arthur Danielsen jr


Kilde: Arthur Danielsen sr.