Anna Sophia fra Loshavn

 
                                                         Av Arthur Danielsen jr.


Anna Sophia Tranberg fra Loshavn giftet seg i 1804 med Jens Jochum Møllerop fra Bergen. Ekteskapet endte med en offentlig skittentøyvask av de sjeldne.

I avisen med det lange navnet "Bergens Adresse-Contoirs-Efteretninger", erklærte Jens Jochum Møllerop at hans kone Anna Sophia (1768-1834) hadde stukket av: "..Uden min Vidende og nogen somhelst dertil fra min Side given Anledning i min Fraværelse inde i Byen i min lovlige Næringsvei." Dette var i midten av august i 1831.

 Anna Sophia Tranbergs ektemann mente at hennes ondskapsfulle oppførsel var noe hun hadde med seg fra sin oppvekst i Loshavn. Huset på bildet, som ble bygget av faren Peter Tranberg rundt 1780, er hennes barndomshjem,


Hun forsvant fra hans hus i Sandviken den 5. juli, "..og bortpracticerede sine Klæder m.m., uden siden den Tid at have indfundet sig". Han erklærte at han var totalt uvitende om hendes nåværende oppholdssted.

Av den grunn ville han nå meddele sin omverden at dette var en ulovlig fremegangsmåte, og at han forbeholdt seg retten til å kreve henne tiltalt "..ifølge Lovens § 3-18-15 og senere udgangne Lovbestemmelser isaa henseende." Han ville også stille til ansvar de som hadde gitt henne husrom, og ba de som måtte være vitende om hvor hun befinner seg om å si fra.

Han fikk svar. I neste utgave av samme avis opplyses det hvor hun oppholder seg - sånn omtrent. Det er ektemannen selv som forteller dette i et nytt avisinnlegg. Kona skal ha  avertert et tilsvar som i følge han var "..underskrevet med min bortrømte kone Anna Sophia Tranbergs Navn".

Han sier at "..hun skal oppholde sig i 22de Rode No. 62 (om i Bergen eller ei, opgives ikke), saa er det jeg, ved i et og alt at henholde mig til mut under 11te dennes indrykkede Advertisement om hendes lovstridige Fremførd, tilkjendegiver hende herved ei videre at indlade meg med hende ved Aviisskriverie."

Han avviste også at han skulle ha behandlet henne dårlig, slik det hadde vært påstått: "Hvad hendes Udladelser angaaer om slet Behandling fra min Side, saa røber dette hendes gamle hang til Løgn og Ondskab, der i flere Aar har været Gjenstand for hendes Adfærd mod mig som Mand".

Dette var åpenbart noe hun hadde med seg fra sin oppvekst i Loshavn, mente han: "Saavel dette som hendes tidligere Vandel paa hendes Fødested Lushavn, skal til Tid og Sted blive oplyst." Signert: Jens J, Møllerop, 18 august 1831.

 


   
 
 
Mer:      
Tranbergs hus i Loshavn      
Fra Listaboka TiLBAKE
 
 
 

Bergens Adresse-Contoirs-Efteretninger 13. og 20. august 1831
INDEX