John Jonassen jr.  - og hans øverste etasje

Av Arthur Danielsen jr.

John Jonassen jr falt en gang ned fra stigen da han malte huset sitt. Da rev han like godt den øverste etasjen.

Huset fikk dermed sitt nåværende utseende. Tidligere hadde huset to fulle etasjer. Det var en tidligere eier, Hans Christian Tønnessen (1792-1840), som en gang på 1730- tallet - sannsynligvis - bygget på denne etasjen på dette huset som står langs brygga i Rennesåga i Loshavn. John Jonassen (1827-1886), fra Holmen,  kjøpte huset i 1860. Han måtte betale det dobbelte av det den forrige eieren, Ole Gundersen Melund, hadde kjøpt det for ved en auksjon året før. Melund betalte da 65 sp. for boligen. 

Svensken Peter Gustavsson Tranberg (ca.1727-1807) bygde huset, og det må ha vært i siste halvdel av 1700-tallet at det ble reist. Tomten ble festet til han i 1781, men da var huset allerede på plass. I 1762 hadde giftet han seg med Helene Stålesdtr (1732-1783). Hun var søsteren til Gabriel Stålesen i nabohuset - som er Loshavns eldste hus. Året etter at Peter Tranberg ble enkemann i 1783, giftet han seg Engel Nilsdtr (1742-1813). Ved skiftet etter Tranberg i 1808, kjøpte Peder Larsen (1781-1825) huset. Larsen giftet seg to år senere med Inger Cathrine Sivertsdtr (ca. 1787-1875), som senere bodde i Bukta som enke - hun levde i hele 50 år etter at hennes mann døde. 

Peder Larsen byttet i 1821 hus med Daniel Fredriksen - og flyttet til huset i Sjøbakken. Fredriksen ble nå eieren av huset i Rennesåga, men bodde der ikke selv, sannsynligvis leide han det ut. Hans Chr. Tønnessen (1792-1840) fra Eikvåg kjøpte det i 1829.  I 1819 hadde han giftet seg med Caroline Christensdtr (1795-1868) fra nabohuset, hun var søsteren til Oldermannen - Arian Christensen. Etter at hun mistet huset i 1859, flyttet hun inn i barndomshjemmet (matrikkel 25).


Dette huset  i Rennesåga (matrikkel 26)  fikk sin nåværende form - fordi eieren ramlet ned fra stigen.
Den siste fastboende her var Abraham Severin Tønnessen (1905-1998). Han var eneste barnet til Alfred og Sara Sofie Tønnessen - og bodde her hele sitt liv. John Jonassen - som rev den øverste etasjen fordi han ramlet ned fra stigen - var hans morfar. Sara Sofie (1862-1928) var altså datteren til John og hans kone Hanne Elisabeth (1828-1906), og hun overtok huset etter morens død i 1906. Hun var i 1899 blitt gift med Alfred Tønnessen (1861-1925), som var sønnen til Abraham Tønnessen på Katland. Alfred ble funnet død på den store steintrappen foran huset. Den nåværende eier heter Ingeborg Odfjell Berger, og er Abrahams slektning.
Les mer:

 

Folketellingen i 1801
Folketellingen i 1865
Folketellingen i 1900
    Tranbergs datter, Anne Sophia  
   
 

Kilde:  Abraham Severin Tønnessen (1905-1998)
Arthur Danielsen sr.