Bedehus og Loshavnsvei
Arthur Danielsen jr

Da spørsmålet om å få et bedehus i Loshavn meldte seg,  ga Arian Danielsen tillatelse til å bygge på hans tomt. En liten bit av en annen eiendom avga Arian noen år senere da Loshavnsveien ble anlagt.

Det ble nedsatt en byggekomite og mye dugnadsarbeid gikk med for at det lille samfunnet skulle få et forsamlingshus. Bedehuset ble reist på Arian Danielsens tomt på Oddefjellet i 1891.

Finansieringen kom i orden blant annet ved at tollbetjent Kristian Andreassen skrev brev til utflyttede Loshavnsfolk i Amerika hvor det ble bedt om bidrag. Lån ble også tatt opp, og gjelden ble delvis betjent ved at Kvinneforeningene holdt basar under hummerfisket om høsten. I underkant av 100 kr kunne på det meste komme inn i løpet av to kvelder.  

Arian Danielsen avga en del av sin eiendom også da Loshavnsveien skulle realiseres. For å komme til eller fra Loshavn før denne veien kom, var dette mulig enten ved sjøveien - eller at man ruslet langs stien over "Kirkeskaret'' fra Lomsesanden. Loshavnsveien, som ble ferdigstilt i oktober 1906, var i likhet med bedehuset virkeliggjort med bistand fra private bidragsytere. Selve overleveringen av veien ble avsluttet med stor feiring - nettopp i Bedehuset. Det var torskefest med kaffe og kaker og innbudte gjester fra Lista kommunestyre; ordføreren var der, og stedets ungdom serverte. Til stede på festen var også veiarbeiderne.

Eiendommen Arian avga litt av i forbindelse med utbyggingen av denne veien, var en eiendom han en gang hadde kjøpt av en onkel av hans kone - Andreas Tønnessen. Eiendommen, som kalles Øvre Myren, befinner seg like utenfor selve Loshavn. Andreas kjøpte denne eiendommen i 1857, og Arians sønn Richard overtok den i 1929 - etter at Arian var død. Deretter ble eiendommen delt mellom Richards barn og hytter ble bygget på tomten.

Den siste bakken som fører inn til Loshavn bærer ennå navnet 'Arians bakke.'

Loshavn Bedehus, oppførti Arian Danielsens hage i 1891 på dugnad
 Øvre Myren. Den nederste røde hytten til venstre for den siste delen av Loshavnsveien står på denne tomten. De to hvite hyttene i forgrunnen står på Myrbakken.

Bedehusene i Norge har sitt opphav i den pietistiske vekkelsesbevegelse, og kom i stor grad til å overta husmøtenes funksjon. Det første forsamlingshus man med sikkerhet vet hadde betegnelsen bedehus var «Hauges Minde» i Skien, bygd i 1850. Bedehusene har hatt stor betydning for norsk lekmannsarbeid og for det lokale miljø utover bygdene. Særlig har misjonsarbeidet fått god støtte fra bedehusmiljøet. (Store Norske Leksikon)

TiLBAKE


Kilde: Arthur Danielsen sr.
Martha Carlsens notater, Historisk billedmappe Loshavn Eikvåg,
 Olav A. Abrahamsen - Farsund bys historie
Farsund Avis 26.10.1906