Abraham Tønnessen
Arthur Danielsen jr  


M
ellom 1782 og 1998 har det til enhver tid vært bosatt minst én Abraham Tønnessen i Loshavn. Da den siste Abraham døde i 1998, var han den sjette i rekken.

Den første Abraham Tønnessen (1782-1829) vokste opp i Loshavns nest eldste hus. Det var hans besteforeldre, Jon Tollisen og hans kone Maren Hansdtr, som flyttet inn i dette huset allerede i 1740-årene. Datteren Lene Jonsdatter, som også var Abrahams mor, ble boende i huset. I 1761 hadde hun giftet seg med Abrahams fra, Torgie Pedersen, som senere konsekvent brukte Tønnes som fornavn. Dette fikk følger for etterkommernes etternavn, de ble hetende Tønnessen. Sannsynligvis overtok Abraham den store tomten på Oddefjellet for å bygge hus der som ledd i delingen av arven. Broren, den senere kaperkapteinen Peder Tønnessen, fikk overta barndomshjemmet .  

I den først Abrahams andre ekteskap ble sønnen - den neste Abraham Tønnessen - født. Han kom til verden samme året (1829) som faren druknet i et tragisk forlis. For Abraham  Tønnessen (1829-1900) - med mellomnavnet Severin - vokste opp i huset på Oddefjellet. I 1856 overtok han et annet hus i nærheten, og flyttet inn der (matrikkel 17). Det var et stort hus som står litt tilbaketrukket fra brygga. Les Ellerts hus Senere ble han den første fyrvokter på Katland etter at fyret sto ferdig i 1878. Selv fikk han i 1859 en sønn med navnet Abraham Severin Tønnessen, som giftet seg med Margit Hafstad og flyttet til Bergen. Det er hva vi vet om han.

Den tidligere omtalte bror av den første Abraham, Peder Tønnesen (1775-1842) - også kalt Per - hadde en sønn ved navn Abraham Tønnessen (1819-68). Han flyttet til et hus (matrikkel 18) som stod på brygga like ved fetterens hus. Dette var hans første kone, Amalia Jonasdtr, sitt barndomshjem. Abraham var damskipslos, og flyttet sammen med sin andre kone Thomine  i 1850-årene til Ålesund med familien sin, etter at han hadde demontert huset og tatt det også med seg. Les Thomine og Abraham De fikk forøvrig også en sønn og en sønnesønn med dette navnet.

Neste Abraham (1867-1933) i rekken var sønn til Peder Tønnessens sønn John (1830-1907). Også han vokste opp i Loshavns nest eldste hus (matrikkel 12).  I en del år bodde han der også som voksen sammen med sin kone Anna (f. Dahl) og datteren Edith. I 1920-årene bodde de på Sandøy.

Den siste Abraham Tønnesen (1905-1998) hadde Severin som mellomnavn i likhet med sin bestefar og onkel. Han var en folkekjær, original ungkar som hele sitt liv bodde i det samme huset ved Rennesåga i Loshavn.

Fra den første Abraham Tønnesen ble født, til den siste Abraham gikk bort i 1998, gikk det 4 generasjoner og 216 år.

Den siste Abraham Tønnessen (1905-1998) kunne du på sitt karakteristiske vis treffe på brygga med six-pence lue på hodet og hendene i lomma. I Loshavn trivdes han, han ville ikke bytte med noen, ikke engang med kongen: "Men kanskje kongen vil bytte med meg?" - undret Abraham.  Selvsagt ble han et yndet intervjuobjekt hvis ukeblader og presse skulle skrive om Loshavn. Huset han bodde i var hans barndomshjem. Han overtok det etter foreldrene Alfred og Sara Sofie Tønnesen, som døde med noen få års mellomrom sent i 1920-årene. Alfred var sønnen til den Abraham (1829-1900) som ble fyrvokter på Katland, og som vokste opp i huset på Oddefjellet.


Kilde: Arthur Danielsen sr

TiLBAKE