Ellerts hus 

Av Arthur Danielsen jr.

Ellert Jansen og hans kone Maren fikk i 1809 to fosterbarn i huset. Barnas foreldre var Jan Jansen og kona Anna Jonasdtr, som døde med få års mellomrom. Jan var faktisk Ellerts  bror, og Anna var Marens søster. 

Ellert fikk ansvaret for Jan (1804-1847), og hans bror John Jansen i Eikvåg fikk ansvaret for Olene (1802-1825), men begge barna ble oppfostret hos Ellert og Maren i Loshavn, og begge to var altså kjødelig i slekt med dem. Brødrene hadde giftet seg med hver sin søster - fettere og kusiner var de også. Maren (1766-1855) og Ellert hadde fire barn sammen da de plutselig fikk ytterligere to i kosten. De hadde god plass i det store huset som er plassert litt tilbaketrukket fra bryggene i Loshavn. Ellert (eg Eilert) bygde huset sitt på farens tomt omtrent samtidig med at han giftet seg med sin kusine i 1793.

Oline (1799-1878), Maren og Ellerts datter, og Olene (1802-1825), fosterdatteren, var kusiner som vokste opp som søsken. De giftet seg faktisk med samme mann, Jonas Tønnessen fra Eikvåg. Olene døde i 1825, og da giftet han seg med Oline. Jonas sin søster Else Cathrine var gift med jentenes onkel på mødresiden, Reinert Jonassen. Les Reinerts hus.

Reinerts brødre bringer mer inn i denne svært så innfløkte familieintegrasjon: Jonas Jonassen ble gift med Ellerts søster Maren (1775-1805), og Christen Jonassen ble gift med Anne Margrethe Tønnesdatter (1778-1840) - søsteren til Else Cathrine og Jonas fra Eikvåg:

Ellert Jansen (1766-1818) var skipper; en av skutene han førte var briggen "Fahrsunds Haab". Han var også en av rederne for to svært så innbringende kapere: 'Veiviseren' og 'Admiral Lütken'. Les John Jonassen

Han omkom på sjøen, og Maren bodde i dette huset som enke i mange år.

Ellert Jansens hus i Loshavn. Han fikk oppført dette huset på sin fars tomt midt på 1790-tallet.
 
Ellert og Maren Jansen barn:
Anne Severine (1794-1848), Jonas (1796-1853), Jan f. 1798 døde et halvt år gammel, Oline Joachime (1799-1878), Maren Severine (1806-1855). Fosterdatteren Olene Joachime (1802-1825) og fostersønnen Jan
(1804-1847).

Ellert og Marens eldste datter, Anne Severine (1794-1848) ble gift med Arian Christensen - som gikk under navnet 'Oldermannen'. Deres datter, Olene Joachime - kalt Lina - giftet seg i 1854 med Abraham Severin Tønnessen. Etter at Maren døde i 1855, 37 år etter sin mann, ble huset solgt nettopp til Abraham Severin Tønnessen (1829-1900). Han solgte det i 1870-årene videre til sin svigerinne Anne Margrethe Sørensen, som ble kalt Gitte, og var enke. Etter Gittes død i 1887 er eiendomsforholdene noe uklare. Gitte's nevø Jens Lund har eid det en tid, og fra 1901 eide Adrian Brink (1865-1905) huset. Han var fetteren til Jens Lund. Adrian Brinks halvbrødre, John (f. 1877), og Adolf Tønnessen (f. 1882) var etter tur eiere på begynnelsen av 1900-tallet. Sistnevnte tok etternavnet Rune etter et jordstykke ved sjøen rett øst for bryggene.

Abraham Severin Tønnessen (1829-1900) vokste opp på Oddefjellet, men bosatte seg i huset til Ellert Jansen. Huset kjøpte han i 1856 etter at Ellerts enke var død. I 1854 giftet han seg med Lina (1833-1870), som var Ellerts barnebarn. Samtidig med overdragelsen av huset, sikret Abraham seg tomta til huset av grunneierne på Huseby gård. Han kjøpte også Sønderhalsholmen, som er et nes mellom Lomsesanden og Loshavn. I skjøtet måtte han forplikte seg til å ikke å bruke huset til opplagssted for skipsladninger, og på Sønderhals måtte han ikke anlegge laksefiske. Abraham og Lina fikk syv barn sammen, men de mistet tre av dem som små. En tid etter at Lina døde i 1870, flyttet Abraham fra Loshavn. Han hadde fått en stilling i fyrvesenet. Likevel finner vi Abraham som enkemann og med sine barn i Loshavn i 1875. Da Katland fyr sto ferdig i 1878, ble Abraham ansatt som fyrets første vokter, og flyttet dit. En guvernante - Ida Askildsen fra Haugesund - ble ansatt til å påse at barna fikk skolegang. Abraham og Ida giftet seg, og fikk fem barn sammen. Les mer om Abraham 
Sigvald Tønnessen (1870-1964) overtok huset i 1911. Han var sønnen til Abraham Severin og Lina. I likhet med sin far var han fyrvokter på Katland - og var stasjonert der i årene 1914-1919. Etter Sigvalds død var det hans niese Lilly Kool (f. Odfjell) og hennes mann Jacob Pieter Kool som ble eiere, og brukte det som feriebolig i mange år. Deres sønner er eiere i dag. Tilsynelatende har ikke bare samtlige eiere, men også de aller fleste beboere av dette huset vært direkte etterkommere av byggherren Ellert Jansen.
 

LES MER:  

TiLBAKE
Kilde: Arthur Danielsen sr.