Thomine og Abraham

Av Arthur Danielsen jr

Abraham Tønnessen (1819-68) var dampskipslos, og flyttet i 1850-årene til Ålesund med kona Thomine og de tre barna som til da var født. Huset tok han også med seg. 

Thomine Reinertsdtr (1820-1909) var Abrahams kone nummer to. Da hun i 1848 flyttet inn hos Abraham Tønnessen som nygift, behøvde hun ikke flytte langt. Et par hundre meter langs brygga er alt som skiller Thomines  barndomshjem (matr. 22) og huset hvor hennes avdøde kusine Amalia (1821-1847)  - Jonas Jonassens datter - hadde bodd sammen med Abraham (1819-68) som hans første kone. Dette var også Amalia's barndomshjem. Hun døde i barselseng - barnet døde også tidlig. Året etter giftet Abraham og Thomine seg med hverandre. Mens de bodde i Loshavn fikk de tre barn. Senere fikk de også to barn til, den yngste het Ambrosia og ble landets første kvinnelige profesjonelle billedhugger.  

Han begynte etterhvert å føre damskip. I 1857 var han fører av hjulbåten "Sundmør", som trafikerte sunnmørekysten med utgangspunkt i Ålesund, og familien flyttet dit. Thomines niese Oline Christiana var bosatt hos dem i Ålesund; vi finner henne i folketellingen fra Ålesund i 1865 som '"husjomfru" i Abraham og Thomines hjem. Hun var datteren til Thomines søster Oline, som ble enke da Oline Christiana var svært ung.

Et par år før han flyttet til Ålesund - med huset - kjøpte Abraham tomta som huset stod på av tomteeier Huseby. Det var i 1856, og prisen var 50 sp. Han var altså blant Loshavns få grunneiere. Dette var samtidig med at Abrahams fetter, som også het Abraham Tønnessen (1829-1900), sikret seg nabotomta fra Huseby. Han hadde overtatt sin svigerfar Ellert Jansens store hus. Ellerts hus

Abraham solgte tomta for 150 sp - som inkluderte både brygge og husets kjeller - noen få år etter at huset ble demontert.

Tomta ble solgt i 1864 til to herrer som begge bar Kirsebom som etternavn, og brukte initialene G.B og H.G. som en antydning om fornavn. De bygde to ishus og en bod på tomta, og anla en trebrygge foran. Herfra drev de med fiskeoppkjøp og eksport. To engelskmenn, James Fern og James Redfern, kjøpte anlegget i 1871 og fortsatte virksomheten. Dette foregikk parallellt og samtidig med den noe mer omfattende virksomheten på Holmen. Les Holmen
Etter at Abraham døde i 1868, flyttet Thomine og resten av familien hennes til Bergen. I folketellingene fra 1900 møter vi den aldrende Thomine som da bodde sammen med sin etterhvert så berømte datter - den 41 år gamle billedhuggeren Ambrosia Tønnessen på Nordnes i Bergen. Sønnen Peter Severin (f. 1850) bodde i 1900 i Kristiansund med sin store familie.

Thomine Reinertsdtr (1820-1909) og Abraham Tønnessen (1819-68)
Abraham og Thomine Tønnessen demonterte huset som stod på denne tomten, og flyttet det til Ålesund. I dag er dette Elsa Olsens hjem (matrikkel 18)

Les mer om:

Thomines barndomshjem Abraham Holmen

Folketellingen i Ålesund 1865

Bestefar Jonas Jonsen Jansen Ellerts hus

Folketellingen i Bergen 1900

Hoels sommer Ritsjer Oline Bergen Folketellingen Kristiansund 1900
Ambrosias hus Jonas Jonassen

INDEX

© Arthur Danielsen jr

TiLBAKE


Kilde: Arthur Danielsen sr.