Rodemesteren i Eikvåg

Fattigkommisjonen for Farsunds sogn kom sammen for første gang i januar 1801. Blant medlemmene av denne kommisjonen var min tipp-tipp-tippoldefar Antoni van der Laken fra Eikvåg. 

D
e trakk opp retningslinjer for hvordan fattighjelpen skulle organiseres og administreres. De delte sognet inn først i fem roder,  men året etter reduserte de det til tre: Farsund sør, Farsund nord - og
"Egvaags og Lotshavns Rohde." Det var i den siste at Antoni ble rodemester. 

Olav Arild Abrahamsen skriver i Farsund Bys historie at rodemestrene var pålagt å holde et skarpt øye med de fattige. En rodemester hadde ansvaret for å kreve inn fattigskatt, og å dele ut almissene til de som trengte det.

Dersom noen ble tatt i tigging, skulle rodemsteren rapportere til presten. Hvis tiggeren ikke hadde hjemstavn i sognet, var det en sak for lensmannen. Rodemesteren fikk to lister av fattigkommisjonen: En som viste hvor mye den enkelte skulle betale i fattigskatt, den andre hvem som var fattige og hvor mye de skulle få i støtte.

Vervet var ubetalt og hadde ett års varighet.


Antoni van der Laken bodde i et hus som stod langs Stranda i Eikvåg
 
Nederlenderen Antoni van der Laken (f. 1856/66? - d. 1802), giftet seg i 1789 med enken Lisbeth Andersdtr og bosatte seg i Eikvåg. De drev vertshus der. Lisbeth og Antoni fikk fire barn, og min tipp-tippoldemor Clara (f. 1790) var den eldste. Det er uvisst hvor han kom fra i Nederland.
LES MER:
  
INDEX
 

Kilde:
Olav Arild Abrahamsen: Farsund Bys historie bd. 1
Arthur Danielsen sr.