Høytid og fest

Av Arthur Danielsen jr

Høytidsdager har loshavnsfolk alltid tatt alvorlig. Spesielt barna stortrivdes med juletrefester på bedehuset i romjula, og syttendemai
-tog som gikk langs bryggene.


Lærer Halvorsen inviterte i jula til fest i skolestua med leker, kaffe, kaker og frukt. Av og til fikk barna også presanger på disse sammenkomstene. Det var flere juletrefester i Loshavn bedehus, men den gjeveste var nok festen 2. juledag. Den arrangeres forøvrig ennå - hver eneste jul.
På vanlige søndager var det selvsagt søndagsskole, barna var kledd i finstas - og Jacob Reinert Henriksen var lærer her den første tiden.

Syttendemai-toget gikk langs bryggene. Etter toget var det leker og moro på Lomsesanden, som i dag er en campingplass og badestrand ca 2 km unna. Det ble vanlig å feire dagen i Farsund, etter at kommunikasjonsforbindelsene til byen senere ble bedret.

Nettopp forbindelsene til byen har satt sitt preg på feringene. Før Loshavnsveien stod ferdig i 1906, ble ofte brudepar med følge enten fraktet med båt til Lomesesanden, hvor det stod hestetransport og ventet på dem - eller de ble rodd til byen. Det kom litt an på om paret skulle vies i Vanse eller Farsund kirke. Ved høyvann ble en bekk ved Lomsesanden vanskelig å krysse; fiskerne som rodde gjestene kviet seg ikke for å ta på seg sjøstøvler og bære brudefølget over.

Det hendte jo at det også ble foretatt vielser i bedehuset. Da Solveig Danielsen fra Loshavn giftet seg i dette lokalet med Otto Nebdal fra Eikvåg, kom det prest fra Vanse i ens ærend, og et fint plysjteppe ble lagt over en verktøykiste.

Dermed hadde de et fint utgangspunkt for en alterring.

Loshavn bedehus har stått sentralt når Loshavnsfolk kom i høytidsstemning
17. mai-tog langs bryggene. Bildet er fra tidlig på 1900-tallet.
Den skotske predikanten Alexander Mitchell besøkte første gang Loshavn bedehus høsten 1907. Han hadde et eget sanghefte med seg, og introduserte med det en del sanger for befolkningen. En av sangene, "Pris skje Gud", lever ennå i beste velgående i Loshavn, og synges hvert år på juletrefesten 2. juledag. Mitchell var en dyr predikant som krevde hele 25 kroner i skysspenger, men han var også populær og besøkte Loshavn flere ganger i perioden 1907-1908. Da bodde han hos Arian Danielsen, som var nærmeste nabo til bedehuset. Det skal ha vært vekkelsesstemning og fulle hus hver gang han var der. Mitchell var i 1900 midlertidig bosatt i Moss, men det står anført i tellingen at han hadde bopæl i Skien. Folketellingen Moss

Les mer:
 

Kilde:
Martha Carlsens nedtegnelser
Alf-Arian Loshamn, Historisk billedsamling Loshavn Eikvåg, mappe nr 15.
Arthur Danielsen sr.