Begravelser

På et lite sted som Loshavn er begravelser alltid en begivenhet. De ble tidligere avholdt etter bestemte normer.
Likfølget ble høytidelig innbudt - først slekten, så alle mannlige personer på stedet. Kisten, som hadde stått åpen i avdødes hjem,  ble lukket først når den skulle bæres ut.  Det ble gjort først etter en seremoni i avdødes hjem, som ble ledet av en  legmann, en lokalbefolkningen regnet for å være en skikket person. I tiden før Loshavnsveien ble anlagt i 1906, var sjøveien den eneste logiske vei til kirkegården. Veien hvor kisten skulle bæres mellom huset og brygga ble belagt med finhugget granbar. De største robåtene på stedet ble brukt til likfølget. Kvinnelige medlemmer av familien fulgte ikke med til bisettelsen, derfor ble de stående på bryggen og vinke med hvite lommetørklær. 

Mennene,  som var iført svarte hatter med rund pull, vinket fra båtene i alt tre ganger: Første gang når båten med kisten forlot bryggen, deretter vinket de en gang fra selve havnen - og siste gang når båtene passerte Storesundet. I båten gikk praten, og det ble gjerne fortalt anekdoter om den som var død. 

Hjemme i Loshavn ble det servert noe å spise etter bisettelsen. Gifte kvinner i slekten hadde med seg bakverk - såkalte "sendinger." En sjelden gang i mellom ble det til og med servert middag ved slike anledninger. Ofte ble det også frembudt en dram kornbrennevin før sangen og talen. Etter måltidet inntok man en mer avslappet holdning, og røykte tobakk av krittpiper som vertskapet stilte til disposisjon.

Begravelser bar nok mindre preg av slike ritualer etter at Farsund fikk sitt eget sykehus i 1930-årene - det ble jo mer vanlig at folk døde på sykehus i stedet for i hjemmet.


Likfølge med robåt ble etterhvert erstattet med at fjordbåten M/B Farøy besørget frakt av kisten inn til byen - på bestilling. Dette var en båt som knyttet fjordarmer, uthavner og øyer i Farsund sammen i årevis. Ruten startet i 1919, og båten var innom Eikvåg hver lørdag. Loshavnsmannen Halvdan Hansen, som var vokst opp i huset på Bakken, var skipper på båten i årene 1921 til han gikk av med pensjon i 1961. Året etter ble driften av fjordruten innstilt. (O.A. Abrahamsen)
Les mer:

Kullseiling

INDEX

TiLBAKE

Kilder: 
Alfred Danielsens notater;

 Arthur Danielsen sr;
Olav Arild Abrahamsen - Farsund Bys historie bind 2.