Den fortapte sønn

Arthur Danielsen jr

 

Jakob Reinert Henriksen hadde to sønner - Abraham og Henrik. Henrik emgrerte til USA, og mistet kontakten med faren.
Den dypt religiøse mannen holdt 'oppbyggelige' møter på søndags ettermiddager i Bedehuset, hvor han som regel avsluttet med en bønn for sin 'fortapte sønn'. Etter omlag 10 år uten å ha hørt fra Henrik, reiste den andre sønnen, Abraham,  også til USA - men han reiste over for å finne sin lillebror, og ta ham med hjem. Det klarte han. Gleden var stor, ikke bare hos den lengtende far - men i hele Loshavn, da Abraham og Henrik kom ruslende over Kirkeskaret i mørke dresser og stråhatt. 

Henrik Jakobsen (1866-1940) ble værende i Loshavn resten av sitt liv, selv om han nok hadde flere turer over til Amerika etter at han i 1897 giftet seg med Mathilde Jonassen og flyttet inn hos hennes foreldre (matr. 25). De fikk to barn: Sønnen Martin (1898-1965) - som senere drev landhandel på Bremerholm (matr. 23), og datteren Hendrine (f. 1905).

Hun var forøvrig oppkalt etter sin mormor, som i vanvare hadde blitt bigamist - fordi hun giftet seg med sin Jonas i den tro at hun var enke. Det var hun ikke (les "Hendrine"). Etter at Henrik slo seg til hjemme i Loshavn slaktet han for folk, men hadde lært spesielle metoder i Amerika: En gang avlivet han en gris for Marie Berntsen i Myra på den måten at han stakk den i strupen - og lot "..den løpe det av seg", i følge en beretning. Grisehylene kunne høres over hele Loshavn.

Det skal ha vært første og siste gang at det ble slaktet på den måten i Loshavn.

Jakob Reinert Henriksens hus i Loshavn
"Den fortapte sønn",  Henrik Jakobsen, slo seg ned i dette huset 
Henrik Jakobsen (1866-1940) har nok hatt noen turer til Amerika også etter at han giftet seg med Mathilde. I folketellingen for 1900 står han oppført med "midlertidig bosted Brooklyn." I følge emigrant protokollen har han også reist til Amerika i 1902. Det var svært vanlig på Lista at en ektemann dro på egenhånd til USA for en periode.

 


Les mer om:

Emigrantprotokoll
Folketellingen 1900
 

Kilder:
Arthur Danielsen sr.
Alfred Danielsens notater.