Sigvald

Av Arthur Danielsen jr.

Sigvald Tønnessen (1870-1964) var som ung matros en av besetningen på den legendariske seilskuta "Skomvær". Halvannet år tilbragte han på skuta som ennå regnes for å være tidenes største norske seilskip.


Med stålbriggen "Skomvær" fraktet han kull fra Cardiff til Chile, og returnerte fra Peru til Liverpool med guanolast. I tilsammen ti år seilte han på norske, amerikanske og britiske seilskip, for det meste som matros.

Styrmannskolen tok han da han var 27 år gammel, og mønstret deretter på dampskip. Første hyre var "D/S Løvstakken" av Bergen, hvor han først var styrmann, og senere skipper. Karrieren til sjøs ble det definitivt stopp for da hans venstre øye ble ødelagt av et insektsbitt under et opphold i tropiske strøk. Han var da i førtiårene.

Abraham Tønnessen (1829-1900), Sigvalds far, var Katlands første fyrvokter. Sønnen fulgte i sin fars fotspor. Fyrvokterjobben på Katland ble ledig i 1914 etter at fyrvokter Melgaard Sørensen sluttet, og Sigvald fikk stillingen ved det fyret hvor han hadde bodd fra åtte års alder, til han som sekstenåring tok kystruta til Arendal, og mønstret på barken "Naomi".

Nå var han altså tilbake i det som tildels var hans barndomshjem. Etter tre år i fyrtjenesten giftet han seg med loshavnsdamen Antonia Olsen(1868-1953).

Tilværelsen på skjæret i innseilingen til Farsund ble for tøft for hans kone, så han sa opp stillingen etter fem års tjeneste. De måtte bort fra Katland, skrev han med en smule bitterhet i sitt oppsigelsesbrev til fyrdirektøren i Kristiania: ".. mens min kone ennu har noget igjen af sin helbred.." Han hadde overtatt familien Tønnessens store hus i Loshavn, og de flyttet dit. Der ble de livet ut.

På sine eldre dager levde han et stille liv; de elleve siste årene som enkemann. Broren Linarts enke, Agnes Tønnessen, bodde hos Sigvald som hans husholderske. Han drev med fiske, var aktiv med hummerfangst, og han dro til byen flere ganger i uken i finstasen for å besøke sine mange venner der.

De turene var verdt sine utgifter i gull, sa han selv.

Sigvald Tønnessen (1870-1964) var en av besetningen på den legendariske stålbriggen "Skomvær" i 1,5 år. Det er tidenes største norske seilskip.
Sigvald Tønnessens hus i Loshavn. Hit flyttet han i 1919 - etter fem år som fyrvokter på Katland.

Lina Tønnessen (1833-1870), Sigvalds mor, døde kort tid etter at han selv ble født i 1870, og faren flyttet etter en tid fra Loshavn. Det er uvisst om noen av barna ble med han. I folketellingene fra 1875 finner vi likevel enkemannen med alle barna i Loshavn, og mye tyder på at de da bodde i hans barndomshjem på Oddefjellet. I 1878 ble Abraham Katlands første fyrvokter, og Sigvald vokste praktisk talt opp der. Av den grunn fikk han dårlig med skolegang - selv påstod han at han ikke var fortrolig med å lese eller skrive før etter at han hadde avsluttet styrmannskolen.
Sigvald Tønnessen ble 94 år, og hadde røkt snadde så langt tilbake han kunne huske, påstod han. En drink sa han heller aldri nei til, men alt med måte - det var hans leveregel. Historiene satt nå gjerne litt løsere etter en drink, måtte han medgi til en lokalavis som i 1959 ønsket å intervjue den gamle matrosen fra "Skomvær." Da avisen ba om få fotografere ham, var han slett ikke uvillig. Det måtte bare ikke skje i hverdagshabitt, sa han. Skulle han vises fram i bladet, måtte snippetøyet på.
Les mer:  
 
    INDEX
   


Arthur Danielsen sr
Avisintervju med Sigvald fra 1959
Sigvalds oppsigelsebrev - Fyrdirektoratets arkiv
(Kildebeskrivelsen skal oppdateres)