Fra branntomt til pensjonat
Arthur Danielsen jr

 

Den 3. desember 1778 brant Ole Tønnessens hus i Loshavn ned til grunnen. Under dramatiske omstendigheter mistet han hus, uthus og øvrige eiendeler.
Alt hans kone Kirstine (1741-1802) og seks små barn klarte å berge var seg selv og de klærne som de hadde på seg. Selv ble han også kraftig forbrent i hånden. Familien hadde flyttet til Loshavn fra Bjørnestad i 1770,  og bygde antagelig huset da. Gården på Bjørnestad beholdt de,  heldigvis. De flyttet tilbake dit ved utgangen av 1790-årene. For etter den store brannen bygde de opp igjen huset, så barna til Ole og kona Kristine er vokst opp i Loshavn. Det er dette huset som i dag står nærmest broa som går over til Holmen. 

Ole Tønnessens (ca.1730-1808) sønn, Christen Tobias Olsen (1765-1821), overtok det etter at faren hadde flyttet tilbake til Bjørnestad. Han var skipper, og han var den siste som hadde kaperbrev på 'Veiviseren'. Tønnes Olsen (1771-1822) var en yngre bror av Christen Tobias. Han var også skipper, og bosatte seg på Holmen. I en alder av 34 år giftet han seg med 15 år gamle Klara van der Lagen fra Eikvåg, etter at han hadde vært enkemann i seks år.

Christen Tobias' sønn, Tønnes Tobias Olsen (1807-1883),  startet næringsvirksomhet på Holmen etter at han overtok 'huset ved bruna',  som det etter hvert skulle bli kalt - fordi det lå slik plassert rett ved broa over til Holmen. Tønnes T. Olsen, som hadde vært skipper, los - og losoldermann, var siden 1836 gift med Maren Severine Jansen (1806-1855).De hadde to barn, hvor den yngste - Eilert Olsen (1840-1916) -  overtok både bedriften på Holmen og barndomshjemmet, der han nå var fjerde generasjon i boligen siden byggherren og oldefaren Ole Tønnessen.

Huset ble i slutten av 1920-årene solgt til Victor Wilhelmsen,  som i mange år drev pensjonat der sammen med sin kone Bolette.  De utvidet pensjonatet i 1958 ved å kjøpe nabohuset. Siden Victor var en habil hummerfisker gjennom mesteparten av sitt liv, var ett hummermåltid pr. sommergjest obligatorisk. Gjestene kom trofast hvert år helt fram til 1970-årene. 


Disse to husene utgjorde Wilhelmsens Pensjonat. Det er huset til høyre, matrikkel 28, som ble bygget av Ole Tønnessen rundt 1770.  

Eilert (1840-1916) og Lina Olsen (1840-1926) i 1911. De bodde i mange år i dette huset. Eilert var oldebarn av byggherren, Ole Tønnessen.
Pensjonatet annonserte i den kristne dagsavisen "Vårt Land". Denne annonsen er fra 25. juli 1956.

 Eilert Chr. Olsen (1840-1916) giftet seg i 1861 med Oline Martine Olsen (1840-1926) - datteren til Ole Christian Olsen på Sandøy. Hun ble kalt "Lina ved Bruna." I 1865 bodde de som leieboere hos Eilerts far. Fra 1867 seilte han som skipper. Han bodde i Bergen i 1870-årene, og drev der skipsrederi. Sammen med en partner bygde han dampskipene "Patria", "Hafnia", og "Hertha". Selv førte han "Patria", svigersønnen Oluf Christian Olsen (Oluf Tjukk) skal ha vært skipper på "Hafnia" - og svogeren Julius Olsen på "Hertha". I 1884, året etter at faren døde, flyttet han tilbake til Loshavn - og konsentrerte seg om virksomheten på Holmen. Han ble også den første som skaffet seg telefon i Loshavn.

Etter at Ole Tønnessen mot slutten av 1700-årene flyttet tilbake til Bjørnestad, var det sønnen Christen Tobias Olsen (f.1765- d.1821) som overtok huset. Deretter gikk huset i arv fra far til sønn: Først Tønnes Tobias Olsen (1807- 1883), så overtok hans sønn Eilert Olsen. Det var Eilert som drev næringsvirksomhet på Holmen. Victor og Bolette Wilhelmsen kjøpte husetpå auksjon i 1927, året etter at Eilert Olsens enke Oline var død. De drev pensjonat her i en årrekke. Etter at Bolette og Victor døde, var det Bolettes nevø Tor Bernt Sunde som arvet stedet. I dag er det Elkem som eier huset, og de bruker det som rekreasjonsbolig for sine ansatte.

Les mer om:

TiLBAKE

INDEX

Kilde: Arthur Danielsen sr.
Alf-Arian Loshamn - Billedmappe nr 4 - Billedsamlingen Loshavn Eikvåg