Skuddramaet ved Bjønnsundet

Arthur Danielsen jr

 

Den 8. februar 1801 ble Elling Tønnessen fra Loshavn skutt ned og drept ved Bjønnsundet i Eikvåg. Elling var bare 28 år gammel, og kona Olene ventet deres første barn.
En engelsk sjalupp fra marinekutteren 'Achilles'  skjøt mot båten hvor Elling var ombord. Tragedien fant sted i forbindelse med at engelskmennene forsøkte å bortføre en fransk kaper som lå i Eikvåg. Et protestskriv ble på grunn av denne hendelsen overlevert til de engelske myndigheter av den norske sendemann i London, grev Wedel Jarlsberg.

Det unge ekteparet var bosatt i det huset som i dag eies av Gudny Hals. Den første kjente eier her var Olenes (1774-1817) far, Iver Olsen (d. 1788). Iver og kona Anna Jacobsdtr (d.1794) var bosatt der i fra midten av 1760-årene. Det er usikkert når huset ble bygget.

Dette var altså Olenes barndomshjem. Hun giftet seg på nytt i 1802 med enkemannen Torgie Gundersen (1761-1837), som opprinnelig var fra Tonstad i Sirdal.

I dette huset var Elling og Olene bosatt (matrikkel 33). Gudny Hals bor her i dag. 

De fikk ingen barn, men Olenes datter med Elling, Elen Johanne (1801-1865), giftet seg med den noe eldre Christen Stave (1763-1847) og flyttet til et annet hus i havnen (matrikkel 13). Etter at Olene døde i 1817,  giftet Torgie seg i 1819 med Rebekka Pedersdtr, som var betydelig yngre enn han. De fikk mange barn.


Peder Gundersen (1822-1858), Torgie og Rebekkas sønn, overtok huset i 1850. Han var gift med Elisabeth Tønnessen (1819-1882), som var vokst opp på Holmen og var datteren til Clara van der Lagen og Tønnes Olsen. Peder var fraktemann og senere var han reservelos. Han omkom i Nordsjøen i 1858. Deres datter Paluda (f. 1857) overtok huset da moren døde i 1882.  I 1880 ble Paluda gift med Tønnes Andreas Tønnessen (f. 1852), som hadde vokst opp i nabohuset. Tønnes og Paluda flyttet senere til Oslo, og brukte huset i Loshavn som sommerbolig. I 1925 ble det solgt til Bertha Vig fra Spind, som også brukte det som sommerbolig. 
Etter krigen bodde det to karer fra Skjoldnes der, brødrene Einar og Leif Larsen med sine familier, i 1956 kjøpte Agnes Tønnessen huset. Hun var enken etter Linart Tønnessen, sønnen til Abraham Tønnesen (1829-1900) - som var den første fyrvokter på Katland Fyr. Linart hadde altså tilbragt sine første barndomsår på Katland. Gudny er datteren deres - hun var gift med Fridtjof Hals, den tidligere rektoren på sjømannsskolen i Farsund, og det er hun som i dag bor i dette huset som en av Loshavns få fastboende.

Les mer:
Torgie Klara Agnes T. A Tønnessens barndomshjem

Folketellingen 1801

Abraham Skolehuset Fridtjof's bestemor

Folketellingen 1865

Katland Loshavn 1801 Fridtjof jr Ellings datter

Folketellingen 1900


Kilde: Arthur Danielsen sr
Norges Land og Folk: topografisk statsistisk beskrivelse;
Lister og Mandals amt, Kristiania 1903
TiLBAKE