Altertavlene


Av Arthur Danielsen jr


Emigranten Sigurd Danielsen fra Loshavn var sommeren 1954 på visitt hjem fra Amerika; da skjenket han bedehuset en altertavle han hadde malt selv. En annen kunstnerisk anlagt utvandrer hadde imidlertid gjort det samme tredve år tidligere - og bildet hadde det samme motivet.

Kunstneren selv hadde ikke vært på hjemlige trakter siden begynnelsen av 1920-årene, og ble nok noe forbauset da han oppdaget at det allerede var et maleri på plass i bedehuset med det samme motivet. Hadde han visst dette, skal han ha sagt, ville han i det minste valgt et annet motiv.

Kun to år etter at Sigurd Danielsen (1888-1977) sist var i Loshavn hadde nemlig en annen utvandret Loshavnsmann kommet på akkurat den samme idéen - å skjenke sitt egenproduserte maleri til bedehuset. Han het Martin Olsen, og var vokst opp på Sandøy. Loshavnsfolk var likevel så takknemlige for deres utvandrede sønners gavmildhet, at de lovet plass i bedehuset for begge to. Martin Olsens maleri ble flyttet inn i kammerset, og står der ennå.

Sigurd Danielsen var vokst opp på Oddefjellet i Loshavn, og var sønnen til Arian og Sally Danielsen. Bedehuset ble reist i deres hage da Sigurd var fire år gammel, og han kunne vel neppe huske en tilværelse i sin barndom uten et bedehus.

Han står oppført i emigrantprotokollen i 1913, men har antagelig bare vært en tur hjemme. Det står anført i protokollen at han på det tidspunktet hadde bopæl i USA. Antagelig utvandret han året før. Et langt arbeidsliv i Amerika viet han til reklamebransjen i et av datidens store reklamebyråer, General Outdoor, som da hadde 5000 ansatte over hele USA. Kunstmaler var han på sin fritid.

En tid etter at han utvandret endret han sitt etternavn til Danielson, og det fins flere etterkommere som bærer det navnet etter han i USA i dag.Altertavlen i Loshavn bedehus, som har prydet det vesle forsamlingslokalet siden sommeren 1954. Brødrene Olsens båtbyggeri i Bukta sørget for rammen.
Martin Olsens maleri med samme motiv. Det står i dag i bedehusets kammers.
En høytidelig tilstelning i bedehuset fant sted lørdag 31.07.1954 hvor Sigurd Danielsens maleri, som har sitt motiv fra fortellingen om Jesus i Getsemane, ble avduket med taler, bønn og sang. Godtfred Carlsen, som var leder i bedehusets styre, ønsket velkommen til et fullsatt bedehus. Giveren selv holdt avdukingstale, og Victor Wilhelmsen takket på befolkningens vegne - mens sokneprest Kåre Øvland holdt festtale med utgangspunkt i Paulus' brev til Filipenserne.
Martin Olsen (f. 1850) var fra Sandøy, og var sønnen til Ole Christian Olsen og hans andre kone Anne Martine Johnsdtr. Martin hadde en kone som het Inger, og han utvandret til Los Angeles i California. Martin drev som hobbymaler, og var altså innom Loshavn i 1920-årene en gang - da han skjenket sin versjon av Jesus i Getsemane til bedehuset

LES MER:      
  INDEX
 
 

Kilder:
Farsunds Avis 28.07 og 02.08. 1954
Arthur Danielsen sr