Emigrantene
I de fleste husene i Loshavn har en eller flere av husholdningens medlemmer emigrert til Amerika. Flere av dem var korttidsemigranter.

Det var svært vanlig blant folk på Lista å tilbringe deler av livet sitt i Amerika. Gifte familiefedre reiste over for å tjene penger, og unge menn og kvinner dro dit for eventyr - og penger. Siv Ringdal har beskrevet dette i sin  bok om Det amerikanske Lista.

De reiste som bygdefolk og kom tilbake som norskamerikanere, fortelles det. Impulsene fra den andre siden av Atlanteren påvirket listalendingens hverdagsliv, mange barn vokste opp med fedre i Amerika og koner satt igjen på gården med ungeflokken. 

Loshavn var ikke noe unntak. Her har familiefedre pakket sakene sine og reist til Amerika for å delta i gullrushet i Klondyke. Kameratgjenger dro for å tjene penger, eller oppleve eventyr. Hvis jentene dro, ble de  ofte tjenestepiker. Mennene jobbet gjerne som sjøfolk eller snekkere. Begrepet "floor-legger" ble brukt om de som snekret gulv i bygningsbransjen, og var en svært vanlig spesialisering. Etter noen år "over there" kom de tilbake til Loshavn, og noen ble der resten av sine liv - andre reiste tilbake opptil flere ganger. Enkelte drev rett og slett en form for pendling. 

På disse kanter var det jo heller ikke et ukjent fenomen at familiefaren var på sjøen i opptil flere år av gangen.  Derfor er det ikke sikkert at det ble opplevd som så unaturlig at enkelte reiste fram og tilbake over Atlanteren med noen års mellomrom. 


Utvandringen fra Lista var stor. Fra 1901 til 1910 emigrerte 1383 listalendinger, i følge Olav Arild Abrahamsens byhistorie. Det tilsvarer hele 23,9 prosent av folketallet i 1900. I de neste fem årene - 1911 til 1915 - reiste ytterligere 429 personer fra Lista. Et særpreg med utvandringen fra Lista er imidlertid ikke bare at antallet var så stort; det var også helt spesielt at så mange kom tilbake.

Mer:

Richard og Therese

Ritsjer Tønnessen, som bygde dette huset, dro sammen med en kamerat i 1897 til Klondyke i Alaska for å prøve lykken som gullgraver.
Brødrene Tønnes og Olaf Olsen startet båtbyggeri i Bukta, etter at de hadde lært båtbyggerfaget ved et Yacht-byggeri i New York.
Tønnes og Bertha Torjusen hadde bestemt seg for å emigrere til Amerika, men de ombestemte seg og slo seg ned i Loshavn, og bygde dette huset.
INDEX

© Arthur Danielsen jr

TiLBAKE

Kilder:
Siv Ringdal - 'Det amerikanske Lista.'
Olav Arild Abrahamsen - Farsund Bys historie bind 2
 Arthur Danielsen sr