Brødrene Olsens båtbyggeri i Bukta

Av Arthur Danielsen jr.

Etter å ha lært båtbyggerhåndverket i et yacht-byggeri i New York kom brødrene Olaf og Tønnes Olsen hjem til Loshavn i 1912. Året etter startet de båtbyggeri i Bukta.

H
er ble det bygget alminnelige motorbåter og robåter, spesialiteten var racerbåter i mahogny, og kundemålgruppen var de nyrike fra 1. verdenskrig. Brødrene bygde den store bua sør for det store huset og innredet båtbyggeriet der - mens de bosatte seg i hver sin etasje i huset. Olaf og Tønnes var sønnesønner av Ole Christian Olsen,  som vekselsvis hadde bodd på Sandøy i sommerhalvåret og i Buktehuset om vinteren.

Tønnes Olsen bodde i annen etasje med sin familie, som bestod av konen Alma og seks barn. Tønnes' eldste sønn Ole var Loshavns siste los, og eldstedatteren Elsa giftet seg med Leonard Olsen fra Sandøy. Tønnes døde i 1950,  og Olaf i 1952. Etterhvert overtok Olafs sønn John, og Tønnes' sønn Eilert bedriften i Bukta.

Den holdt de liv i  helt  fram til 1960.

Bukta i Loshavn. I den lave bygningen 
var det båtbyggeri i nesten femti år. Buktehuset ble bygget i 1801 av Christen Jonassen


Christen Jonassen (1768-1815) - skipperen, kremmeren og gårdbrukeren - bygde Buktehuset i 1801. Han giftet seg i 1800 med Anne Margrethe Tønnesdatter (1778-1840) fra Eikvåg. Han var skipper. Mens Christen og Anne Margrethe var nygifte - og huset i Bukta ble bygget, bodde de hos Anne Margrethe's far i Eikvåg, den nyseparerte Tønnes Cristophersen. Etter at hans første kone, Else Albretsdatter døde i 1796, hadde Tønnes allerede året etter giftet seg med Maria Nilsdatter fra Rebekkas Holme i Eikvåg. Men i folketellingen fra 1801 står det notert at han var separert fra sin nye kone. Christens lillebror Reinert giftet seg med Anne Margrethe's søster, Else Cathrine. Det var i 1810 - ti år etter at storebroren hadde giftet seg. I de senere år skal han ha drevet handel. Han kjøpte i 1813 en parsell på Lunde - hvor han også kan ha drevet noe landbruk.

Les mer om:  

© Arthur Danielsen jr

Dramatisk seiltur
Emigrantene
Loshavn 1801

Ahti

Loshavn 1910
 

  TiLBAKE

INDEX

Kilde - Arthur Danielsen sr    
Kåre Rudjord: Listaboka IV