Sandøy

Den 2. november 1842 ble det skrevet skylddelingsforretning - der Sandøy og Færøy og  holmene omkring ble utskilt fra Huseby. Kjøperne var Carl Adolph Wilhelmsen og Ole Christian Olsen.

De trakk lodd om hvilke deler de skulle ha. Kort tid etter dette bygde Carl Adolph hus på den østre delen av Sandøy, og Ole Christian bygde huset på den vestlige siden. Her drev de gårdsbruk. Datteren til Carl, Hanne Paludine Cicilie (1843-1877) giftet seg med sønnen til Ole Christian Olsen - Severin Emil Conrad Olsen (1837-1883). De overtok Carl Adolphs hus og flyttet inn der.  Carl Adolfs sønn, Leonard Wilhelmsen (1846 - 1885), giftet seg med Sophie Olivia (f. 1847), en av Ole Christian Olsens mange døtre - og som senere ble en driftig gårdbruker. Les Buktehuset.

Skipperen Severin Olsen døde på en reise over Atlanteren, da hadde han vært enkemann i seks år. Dermed overtok Severins bror Christen Olsen (1835-1909) huset, og barna til Severin ble boende hos Christen og hans kone Jakobine (f. 1831). Han hadde drevet skipsrederi i Bergen sammen med Eilert Olsen (matr.28) - begge drev senere med fiskeoppkjøp på Holmen. To år etter at Christen Olsen døde ble hus og eiendom solgt til Jakob Jølle (1868-1928).  Jølle og hans familie bodde der i åtte år. 

Det vestre huset var det Ole Christian sønn John Olsen (1844-1899) som overtok. Men han flyttet snart til Buktehuset, som var en del av hans arv. Laurits Olsen (1862-1941) overtok Sandøyhuset, han var sønn av Eilert og Lina Olsen i 'huset ved bruna' (matr 28). Kona hans, Anne Elisabeth Wilhelmsen (1875-1960) var sønnedatter til Carl Adolph - byggherren av huset på den andre siden av øya, og datterdatter av Ole Christian Olsen.

Hun var også oppvokst i Buktehuset. 

På Sandøy ble det drevet gårdsbruk i mange år. Huset til venstre (nr 39) ble oppført av Carl Adolph Wilhelmsen, det andre huset (nr 38) ble bygd av Ole Christian Olsen 


Gaard tilleie.
Paa Sandø tvers overfor Lodshavn, er et opdyrket Jordstykke, hvorpaa kan fødes 2 kjør, med Hus og Herligheder tilleie for et eller flere Aar. Velegnet og udmerket til Hjem for en Makrelfisker. Man behage at henvende sig til Leonard Wilhelmsen, Lodshavn
(Lister 8. desember 1883).

Det østre huset etter Jølle (matrikkel 39). Syvert Skeie har eid huset, det har også Otto Lund Tønnessen. I 1921 ble huset solgt til Anna og Abraham Tønnessen. De bodde der til 1930. Så overtok Sverre og Victoria Knutsen. Han var fra Gamle Hellesund. De flyttet til Amerika kort tid før krigen. Etter å ha stått tomt i en del år, hus og eiendom solgt til Peter Øwre. Familien Øwre hadde i mange år dette huset som feriebolig. Arne Mikalsen og hans kone Benedicte eier huset nå.

Det vestre huset (matrikkel 38). Laurits Olsens sønn, Leonard (1899-1979) og hans kone Elsa (f. 1919), overtok huset og bodde der en tid før de flyttet over til fastlandet og bosatte seg ved brygga i Loshavn. Leonards søster Sofie, og hennes mann Halfdan Pedersen, overtok huset etter dem. Sofie og Halvdan flyttet senere til Eikvåg - og solgte mesteparten av sin eiendom til Hans Klouman. Kloumans familie brukte denne delen av Sandøy i en årrekke som feriebolig. Olav og Judith Reisvoll er eiere av dette stedet i dag.

Les mer:

© Arthur Danielsen jr

Østre hus
Vestre hus

TiLBAKE

Kilde: Arthur Danielsen sr.