Tønnes Berentsens bakeri

Det står en bakerovn i kjelleren i det store huset på brygga. Den stammer fra Tønnes Berentsens bakeri.

Blant Loshavns befolkning oppsto det i 1880-årene en viss harme rettet mot bakerne i Farsund. Den gang dro mellommenn til byen og kjøpte opp brød for så å selge videre til folk i uthavnene.  

Loshavnsfolk fant ut at det brødet de fikk fra byen veide mindre og kostet det samme som det brødet de fikk over disk. Dette ble gjort fordi man mente seg berettiget litt ekstra fortjeneste for bryderiet med å frakte og selge dem brødet i uthavnen.

Bakerne seg i mellom hadde et kallenavn for dette: 'Lushavns-brød'.  Derfor prøvde flere å etablere egne bakerier i Loshavn, men mislyktes i sin iver etter å få skapt et alternativ til byens bakere. I 1890 startet altså Tønnes Berentsen sitt eget bakeri i kjelleren i huset sitt, og det ble oppfordret i avisen "Lister" til å handle der. 

Hvor lenge Tønnes Berentsen holdt ut i sin kamp mot byens bakere er uvisst, skriver Olav Arild Abrahamsen i Farsunds bys historie.  Byens bakere vant til slutt. Brødmarkedet i Loshavn var nok for beskjedent til noen gang å kunne bli lønnsomt.

Du kan ennå få kjøpt 'Loshavnsbrød' hos bakerne i Farsund.

Tønnes Tønnessens monument over kapertiden
I kjelleren i dette huset var det bakeri. Harme mot byens bakere var motivet for at det ble etablert. Det ble aldri noen suksess. Foto: Trygve Sundt
Huset på Bakken
Bernt og Gurine Hansen flyttet til toppen av Sjøbakken etter en kort periode i Tønnes Berentsens hus
Bybrannflyktningene Bernt og Gurine Hansen bodde her fra 1901 til 1902. Han var baker - og har nok benyttet seg av fasilitetene. Bernt og Gurine flyttet fra Farsund etter den store bybrannen i 1901, og flyttet til huset på toppen av Sjøbakken (matrikkel 6) etter sin tid i huset på brygga. Den 12 august 1901 ble Farsund rammet av den enorme katastrofen at omtrent 180 av byens 250 hus brant ned, og omlag 1300 av byens ca 1750 innbyggere ble husløse.

Les mer:
 
 

Kilde: Olav Arild Abrahamsen
- Farsund bys Historie bind 2
Arthur Danielsen sr