Huset på Bakken

Fram til våre dager bodde de to ugifte søstrene Anna og Margit Hansen i huset på Bakken. Der hadde de telefonsentral inntil automatiseringen av teletjenester gjorde en slik sentral overflødig.  
Anna og Margit overtok huset etter foreldrene sine, Bernt Hansen (1870-1954)  fra Lunde og kona Gurine (1868-1958) som opprinnelig var fra Sirdal. Gurine og Bernt flyttet med sine fire barn til Loshavn rett etter bybrannen i Farsund i 1901.  Da var yngstedøtrene Anna (f. 1898) og Margit (f. 1900) henholdsvis ett og tre år gamle. Bernt var baker en stund, men drev senere med fiske og jordbruk. Først bodde de på brygga - i Loshavns største hus (matrikkel 19) - men flyttet til Bakken i 1902. 

Den forrige eieren av dette huset var Theodor van der Lagen Tønnessen, som var sønnen til Antoni van der Lagen Tønnessen og Sara Reinertsdtr (matr.15). Theodors etterkommere sløyfet Tønnessen i etternavnet, og kalte seg van der Lagen. Familien var først leieboere i husets første etasje, men kjøpte stedet da eieren Martin Joachim Jonassen (1838-1892) druknet ved Langøy i 1892.

Da folketellingen i 1900 ble foretatt, har nok huset stått tomt. Theodor van der Lagen (1846-1900) døde dette året, og familien flyttet like etterpå til Farsund. se Folketellingen i Farsund 1900. 


Gunnar og Mette Brøvigs hus (matr. 6) med den flotte haven på toppen av Sjøbakken
Skipperen Jan Jansen (1768-1809) bygde huset, antagelig  i 1796. Han var en velstående mann. I boet var det 11-12000 rd. netto. Han hadde part i kaperen "Veiviseren" sammen med sine brødre, og hadde til gode prisepenger. Jan og kona Anna Jonasdtr (1770-1806) døde med tre års mellomrom, og etterlot seg to mindreårige barn, tvillingene Olene Joachime  og Jan. De ble født i 1802, men ble fostret opp hos onkelen Eilert Jansen, men en annen farbror var ført opp som verge for Olene: John Jansen i Eikvåg. 
John Jonassen, tvillingenes onkel på morssiden, kjøpte huset i 1809. Han flyttet til Holmen, men har altså overdratt huset på Bakken til sin niese Olene - som giftet seg i 1821 med Jonas Tønnessen (1786-1846) fra Eikvåg.  Olene døde i 1825 etter at barn nr to - Ole Joachim - ble født. Fra før hadde hun Else Amalie som ble født i 1823. Jonas giftet seg på nytt med Oline Joachime Eilertsdatter (1799-1878), Olenes kusine og fostersøster.  Deres sønn Martin (1838-1892) og søsteren Else Amalie (1823-1888) overtok huset etter morens død og bodde her sammen resten av sine liv.
Les mer:    

TiLBAKE

 
Dagens eiere av dette huset er Gunnar og Mette Brøvig, som kjøpte det av de to søstrene Anna og Margit Hansens arvinger. De eier også nabohuset.

Kilde - Arthur Danielsen sr.