Marie Berentsen

Av Arthur Danielsen jr


Tønnes Lorentz Berentsen, som overtok sine foreldres hus i 1865, giftet seg i 1881 med enken Marie Fredriksen.

Da Tønnes (f. 1830) døde i 1912, og Marie igjen ble ble enke, flyttet hun til et hus som hun og Tønnes eide i Myra. Det var en eiendom som svigerfaren Bernt Johannessen hadde drevet noe gårdsdrift på, og som lå i utkanten av Loshavn - på veien mot Eikvåg. Her drev Marie Berntsen (f. Jakobsen) gård.

Hun var født i Nissedal i Telemark i 1848, og ble boende i Myra til hun døde i 1935. Tønnes og Marie bodde vekselsvis i det store huset på brygga og i Myra. Huset i Loshavn solgte hun i 1917. Maries datter fra første ekteskap, Augusta (1873-1927), ble i 1897 gift med Oluf Christian Olsen fra Sandøy. De var leieboere i dette huset.  

Mens Marie Bernetsen bodde i Myra, og barna i Loshavn fikk oppdraget med å hjelpe henne med  morellhøstingen, var de nødt til å plystre samtidig som de plukket ned fra trærne.

På den måten var hun sikret at de ikke spiste av de morellene som skulle plukkes.Det har nok vært to leiligheter i dette huset, og at det er telt som to husstander i 1900- folketellingen. En annen mulighet er selvsagt at Marie og Tønnes Berentsen faktisk bodde i det lille huset på gårdsbruket i Myra i 1900 sammen med sine sønner Johan og Bernt. Innimellom så vekslet de på å i Myra og på brygga - avstanden mellom disse to stedene er anslagsvis 500 meter.

Tønnes og Marie Berentsens hus i Loshavn, som i dag eies av Trygve Sundt. Det ble bygget i 1810 av Tønnes Berentsens bestefar Tønnes Tønnessen
 
Les mer:

INDEX

TiLBAKE

Bilde fra 1912

  © Arthur Danielsen jr
Kilde:  Arthur Danielsen sr.
Kirkebok for Farsund