Lena og Gjest
Arthur Danielsen jr 

 

Gjest Baardsen skal en gang ha vært på St. Hansfest i Loshavn hjemme hos Lena hos Tinken i Sjøbakken. Stortyven ble så begeistret at han ba henne følge ham et stykke på veien.

Hun skulle ikke angre på det, skal han ha sagt - men Lena takket nei, og Gjest Baardsen vandret videre, i følge tradisjonen. Det er mye som tyder på at denne romansen ikke har funnet sted. Les om Gjest Baardsen i Loshavn

Hennes fulle navn var Lena Joachime Tønnesdatter,  hun var født i 1810, og forble ugift til hun døde i 1886. Det var broren hennes, Tønnes Perlemann Tønnessen som bar kallenavnet Tinken. Han ble regnet for å være litt av en original. Tinken overtok huset etter sin mor Anna som døde i 1844, og Lena ble boende der etter at broren døde i 1865. L
ena og og Tønnes vokste nemlig opp i et annet hus - som er plassert i bunnen av Sjøbakken. Det er det største og mest staselige huset i Loshavn.

Faren til Lena og Tinken, Tønnes Tønnessen (1773-1823), bygde dette huset i 1810. Finansieringen av det store huset kan ikke ha vært noe problem: Han var på det tidspunktet helt sentral i den omfattende kapervirksomheten som hadde sitt utspring i fra Loshavn. Tønnes bygde huset på tomten til sine svigerforeldre. Lars Torkildsen het svigerfaren, og hans hus sto like bak det huset som Tønnes og kona Anna bygde.

Tragisk nok druknet Tønnes sammen med sin 16 år gamle sønn Lars i 1823, og datteren Kristine Marie og hennes mann Bernt Johannessen ble de som overtok huset. Det skjedde med en byttehandel mellom Bernt Johannessen og hans svigermor. Les Huset i Sjøbakken.

Det var på den måten at Tinken og Lena ble boende i Sjøbakken, som altså skal ha vært åstedet hvor den berømte stortyven ble sjarmert av ei Loshavnsjente.    


 
Dette huset, som Tønnes Tønnessen bygde i 1810, framstår som litt av et monument over kapertiden
 
Huset i Sjøbakken, som ble bygget av Daniel Fredriksen ca.1800 - men var Gjest Baardsen på fest her?
Tønnes Tønnessen (1773-1823) førte i 1810 kaperen 'Popham'  av Kristiansand, men hadde også vært mannskap og prisemester på 'Veiviseren'  - i tillegg var han også reder for kaperne 'Den dristige II,' og 'De fire brødre.' De to brødrene hans, Abraham Tønnessen på Oddefjellet, og Peder Tønnessen som var den som overtok barndomshjemmet (matrikkel 12), var begge kaperkapteiner. Peder var kaptein på "Den dristige" - som jo ble eid av Tønnes. Alle tre brødrene var involvert både som mannskap og som partsredere på "Veiviseren"
Muntlig tradisjon i Loshavn sier at da Tønnes Tønnessen bygde det store huset i 1810 skal hans svigermor Inger Marie ha bedt Tønnes om å bygge toppen høyre enn Anna Laulands hus. Hun var kona til Jonas Jonassen i nabohuset. Han gjorde som han ble bedt om.

Les mer om:
Kilde: Arthur Danielsen sr.