Gamle i ungt hus 

Like ved Tegnedalen, på en høyde litt tilbaketrukket fra bryggene, står et av Loshavns yngste hus. Det ble bygget i 1870.
Huset ble bygget av Jonas Gundersen (1831-1920). Han var sønnen til Torgie Gundersen Tonstad (matrikkel 33) og hans tredje kone Rebekka. Jonas var los - drev litt fiske, og han hadde et lite jordstykke ved Sønderhal hvor han drev jordbruk. 

De bodde i et ungt hus - men de som bodde der ble svært gamle:  Jonas Gundersen ble nesten 90 år gammel, og hans kone Anne Mathea (kalt Thea) (1838-1941) ble 103 år gammel.  Tre av de syv barna (som vokste opp, ytterligere to barn døde som unge) ble over 80 år, en ble nesten så gammel. Yngstemann, Christen Bernhard (1878-1975),  ble 97 år gammel. Han var diakon, og var i flere år bestyrer ved spedalskhjemmet i Bergen. En annen bror, Jonas (1874-1958), ble også diakon, han jobbet utenriks i flere sjømannskirker. Senere jobbet han i Oslo og Kongsberg før han flyttet til Farsund. Når folketellingen i 1900 ble foretatt, var han på vei til Pensacola i Florida -  for å arbeide for den norske sjømannsmisjonen. 

E
ldstebroren Marinius (1867-1952) bodde mesteparten av livet sitt i dette huset, men hadde noen år i tjeneste i fyrvesenet. De hadde også en søster, Jenny (1869-1939), som var diakonisse. Datteren pleiet sin gamle mor til sin død, moren overlevde henne.

Broren Tønnes (1871-1950), som var ugift, var lenge søndagskolelærer i Loshavn den tiden han bodde hjemme sammen med sine foreldre. Her jobbet han som maler og fisker. Noen år tilbragte han i USA, og han hadde vært sjømann, blant annet på samme skip med sin tvillingbror Peder, og han bodde en periode i Oslo. Tvillingbroren Peder døde i 1891 av gulfeber mens han seilte i utenriksfart.   

Dette huset ble i 1950 solgt til Willy Lyder Frodesen, som var vokst opp i nabohuset (matrikkel 10). Han ble gift med Mary (f. Kristiansen d. 2005), og de bosatte seg i Mandal etter å ha bodd noen år i dette huset. Hun var enke i mange år. Deres datter May-Wenche Vetnes eier huset i dag, og bruker det som feriebolig.  
Jonas Gundersen bygde dette huset rundt 1870.
Egentlig er det vel dette som er Loshavns aller yngste hus - det er et forholdsvis nytt hus. Oskar og Tove Nygård (f. Sørheim) bygde det i gammel stil på 1980-tallet like ved Bukta, og de bor her også i dag.

Les mer:
Jonas Gundersens barndomshjem

 Tønnes Gundersen

Willy Frodesens barndomshjem

Folketellingen 1900

INDEX

Gundersens bosted mens huset ble bygget

Datteren Jenny i Kristiania 1900

TiLBAKE

Tove (Sørheim) Nygårds barndomshjem

Wilses bilde fra 1912

© Arthur Danielsen jr


Kilde: Arthur Danielsen sr