Kjørgarden

Kjørgarden - eller Kirkegården - er en tomt i en skråning like ved Bukta i Loshavn. Her har det vært både gårdsdrift og landhandel.

En kvalifisert gjetning går ut på at her har det blitt gravlagt omkomne skibbrudne  som har drevet i land - og derav navnet. Tomten ble skilt ut fra Huseby i 1846 - to år senere var huset på plass. Lars Pedersen (1815-1848) var byggherren. Han var sønnen til Inger Cathrine Syversdtr og Peder Larsen fra Rennesåga (matr. 26). Lars hadde i 1846 giftet seg med Christiane Reinertsdtr (1816-1858).

Skipperen og losen Lars Pedersen døde under en reise til Amerika i 1848, og da Christiane (Jane) døde ti år senere, ble de to mindreårige barna Peter Severin (1846-1896) og Lars Christian (1848-1927) boende hos sin farmor på Fjellet i Bukta. 

Gabriel Christensen (1825-1900) og hans kone Emilie (1830-1904) ble de neste som flyttet inn her. Hun var datteren til Oldermannen - Arian Christensen, han var sønnen til Oldermannens bror - Gabriel Christensen (matrikkel 35).  Gabla og Mella, ble de kalt. To av barna deres ble blinde - en tredje var svaksynt, og en fjerde ble sinnsyk.

Christian Jonassen (1840-1923) og kona Olava (1858-1926) kjøpte huset på begynnelsen av 1900-tallet etter at Gabla og Mella døde. De drev landhandel her. Olava var fra Sandøy - og var  datteren til Ole Christian Olsen. Karl August Nygaard - som bor i huset i dag - er tippoldebarnet til Ole Christian Olsen.


Bildet øverst viser Kjørgarden (matrikkel 4) i dag, mens bildet under er antagelig fra rundt 1920. Det viser blant annet det lille tjernet Søkkepaulen, hvor man gikk på skøyter vinterstid. Huset på Kjørgarden ble vesentlig bygget om ved utgangen av 1950-årene.

Kristiane Jonassen (f. 1898), som var Christian og Olava Jonassens datter, overtok huset etter sine foreldre - og leide ut huset i en del år. Hun flyttet med sin mann Thorvald til USA - men de bodde rundt 1950 her ettersom de valgte å tilbringe noen år i hjemlandet. Hennes eldre bror, Tønnes Omar, hadde bodd i USA i mange år. På slutten av 1920-tallet leide Kristiane og Thorvald ut huset til Martin og Bertha Jansen med familie. De flyttet senere til Skjolnes, men han var fra et av husene på toppen av Sjøbakken (matrikkel 36). Anselm og Lilly Nebdal bodde her en kort periode på 1930-tallet, og fra 1934 til 1949 bodd Jonas Lund Krohn (1864-1951) fra Eikvåg her. Han var gift med Therese Olsen (1872-1949), som var Eilert og Lina Olsens datter fra "huset ved bruna" - den senere pensjonatboligen (matrikkel 28). Fra 1952 til 1954 bodde Ole og Maggi Olsen her. Fra 1954 til 1959 bodde Bertha og Martin Henriksen her.
Arne Sørheim (1929-1959) og hans kone Gudrun (f. 1929) kjøpte huset av Kristiane i 1959. De bygget huset om en god del, og mens denne ombyggingen pågikk ble han drept i en ulykke mens han seilte i langfart. Gudrun var datter av Tønnes og Alma Olsen i Bukta. Hun og Arne Sørheim har to døtre: Tove (f. 1957) og Rita (f. 1959).

Les mer: 
  Emilie på Ball Ritsjer Olava Landhandlere Huset på Fjellet Emigranter
Loshavn 1865 Ole Christian Olsen Janes hjem Gablas barndomshjem

TiLBAKE

Peter Severin Vekselbruk Tove (Sørheim) Lars Pedersens barndomshjem

© Arthur Danielsen jr

Folketellingen 1900 Folketellingen 1865 Tønnes Omar Telefonlosen Maggi og Oles hus

Kilde: Arthur Danielsen sr