Tønnes Gundersen

Tønnes Johannes Gundersen hadde en skøyte som han seilte nordvestover til Haugesund og Bergen med for å kjøpe sild og brisling. Deretter seilte han til Kristiania, og solgte fisken der.
Noen ganger lagde han ansjos av brislingen, som han omsatte i treemballasje. Ellers fisket han selv når han var hjemme. Los var han også. Tønnes Gundersen (1828-1897) var nest yngste sønn av Torgie Tonstad, og vokste opp i huset rett bak hans eget (matrikkel 33). 

I 1856 giftet han seg med Anne Severine Wilhelmsen (1834-1862), men hun døde etter bare seks års ekteskap. Året etter døde deres ett år gamle sønn Theodor Richard (1862-1863). Dermed ble Tønnes alene med datteren Katrine Elisabeth, kalt Elise (f. 1858). I 1865 giftet han seg på nytt med Tobine Amalie Tønnessen (f. 1840) fra Bolshus ved Flekkefjord. Ni barn fikk de, to av dem døde unge. De fleste av dem (iberegnet Elise fra første ekteskap) flyttet til Oslo, en reiste til Madagaskar, en flyttet til USA, mens en datter giftet seg med en skredder, og ble værende i Farsund. 

Høsten 1897, sannsynligvis under hummerfisket, forliste Tønnes Gundersens båt. Kun sønnen Thorvald (f. 1877) var ombord i båten, da den ble funnet av Gabriel Carlsen og Theodor Tønnessen. Thorvalds liv ble reddet, faren ble aldri funnet. Situasjonen var dramatisk også for Thorvald. Da de hadde fått han i land, ble han i bevisstløs og forfrosset tilstand brakt inn i huset til Arian Danielsen på Oddefjellet. Gjenopplivingen der var heldigvis vellykket.

Thorvald Tonstad, som han senere kalte seg,  jobbet som maler i Oslo, og ble en gammel mann.


Tønnes Gundersens hus  (matr. 21).

Gundersens barndomshjem

 Tønnes Gundersens barndomshjem (matr. 33).

Etter tragedien høsten 1897 flyttet Amalie til Kristiania med familien, og de leide ut huset i Loshavn. Vi finner hun og tre av hennes voksne barn i 1900-folketellingen i Niels Juelsgate på Kristianias vestkant. Det er den 23 år gamle Thorvald, den 27 år gamle Agnes (f. 1873), og den 20 år gamle Tobias Cornelius (f. 1880). Tobias reiste senere til USA, og døde visstnok ganske ung. Folketellingen fra 1900 viser videre at to av døtrene, Olga (f. 1876) og Anna (f.1867) bodde sammen i Cort Adelersgate - og drev brodeributikk sammen. Begge giftet seg senere. Eldstedatteren Elise giftet seg med Gustav Hansen (f. 1853). Han var typograf og jobbet som såkalt faktor i Morgenbladet. Elise drev pensjonat for utenbys studenter med velsituerte foreldre i deres bolig i Grønnegate på Kristianias vestkant. I 1900 finner vi videre Benny Jenssen, den nest eldste av døtrene i andre ekteskap, 29 år gammel, gift med assurandør Jørgen Jenssen, og bosatt i Møllergata.
Olga Gundersen (1876-1956) giftet seg i 1905 med misjonspresten August Østby (1870-1931), og slo seg ned på Madagaskar. Hun og mannen kom hjem i 1931. August Østby var fra Løresnkog og hadde allerede vært på misjonsmarken i noen år da han giftet seg med Olga under et opphold hjemme i 1904/1905.
Barna: 1. ekteskap: Katrine Elisabeth f 1857; Theodor Richard f. 1862 d. 1863.  2. ekteskap: Anna Severine f. 1867; Rebekka Bernhardine (Benny) f. 1871; Agnes Theresia f. 1873; Otto Tonstad f. 1875 d. 1875; Olga Theodora f. 1876 - d. 1956; Thorvald Tonstad f. 1877; Peter Agathon f. 1879 d. 1883; Tobias Cornelius f. 1880; John Mathias f. 1881 d. 1882.
Les mer:

TiLBAKE

Tønnes Gundersens hus

Gabriel Carlsen

Folketellingen Loshavn 1865

Tønnes G's  barndomshjem

Theodor

Folketellingen i Kristiania 1900

Tønnes' bror Jonas 

Anne S' barndomshjem

Olga og Anna

Benny Jenssen, 1900

Elise og Gustav, 1900

   

 

Kilder:  Arthur Danielsen sr.
Alfred Danielsens nedtegnelser
Martha Carlsens nedtegnelser
Farsunds Avis 19.november 1897

Misjonshøgskolens bibliotek, Stavanger
- etter tips fra Idar Tollan