Petter Tobias - og hans hus

Petter Tobias Sivertsen inngikk tolv år etter at han hadde blitt enkemann en kontrakt med sin datter Maria om at hun, når han var død, skulle få utbetalt 10 sp for hvert år som gikk fra moren døde -  og så lenge faren levde. 
Her lå det en forutsetning om at hun skikket seg vel, og oppførte seg på en slik måte at han kunne være tilfreds med henne. Dette var i 1858. To år senere døde Maria i barselseng.

Petter Tobias (1792-1877) var mesteparten av sitt liv bosatt i sitt barndomshjem (matr. 10). Som ganske ung var han med som mannskap på ihvertfall ett av "Veiviserens" tokter. Han var kun i tenårene den gangen. I 1813 giftet han seg med Johanne Marie Christensdtr (1792-1846), som var søsteren til Arian Christensen, den senere losoldermannen, som også hadde bidratt i kaperfarten og senere ble en ressursperson i lokalmiljøet. 

Reinert Tønnessen (1838 -1921) kjøpte huset i 1877. Han hadde vært skipper i mange år, men som en eldre mann på over 80 år druknet han under en fisketur ved Ytre Saltråk skjær. Dette var i 1921.  Hans kone Johanne Cathrine Jonassen (1847-1922) døde året etter, og huset ble solgt i 1923 til møbelsnekkeren August Emil Abrahamsen (1863 -1942), som innredet snekkerverksted i den vestre stuen.

I 1928 kjøpte frikirkepastoren Olav Julius Frodesen huset. Hans kone Astrid Wilhelmsen var fra Loshavn. De hadde bodd i USA en periode før de slo seg ned i huset. Det var Willy Frodesen, sønnen til Astrid og Olav, som solgte huset i 1965 til Erling Nordberg og kona Gerd Stray.

Dagens eier er deres sønn - Egil Stray Nordberg.

 

Petter Tobias´ hus like bak sin mor Maren sitt barndomshjem. Hun reiste huset på sin fars tomt rundt år 1800.

 


Joakime Jonassen (1822-1905) fra Holmen var gift med Christian Syvertsen (f. 1821- d. 1850-årene), Petter Tobias sin sønn. De fikk sønnen Peter i 1853; Christian døde omtrent samtidig. Den korte tide de var gift bodde de her, men enken Joakime ble boende her sammen med sin svigerfar og sønn. Da sønnen var rundt 20 år døde han, og Joakime flyttet fra Loshavn. Hun kom tilbake til Loshavn på sine gamle dager, og leide rom hos Ritsjer Tønnessen (matrikkel 18). Hun døde ved utgangen av 1905.
Reinert og Johanne Tønnessen hadde en en adoptivsønn som het Gustav (f. Pedersen, 1878). Han var sjømann og tok styrmannseksamen. Senere emigrerte han til USA og giftet seg, men ved en ulykke druknet han dessverre etter en stund på havnen i Boston. Emigrantprotokollen
Les mer:

Loshavn 1865

Maren


TiLBAKE

Kilde: Arthur Danielsen sr
Kirkebok for Farsund

© Arthur Danielsen jr