Oldermannens døtre

Av Arthur Danielsen jr


Fire søstre hadde som voksne sitt hjem i sine besteforeldres hus i Loshavn. Etter at den ene av jentene døde i dette store huset, bodde de tre andre her etter tur - som enker.

Morfaren het Ellert Jansen (1766-1818), og bygde huset på 1790-tallet. Først var det Olene Joachime (Lina) som bodde her med sin mann Abraham Severin Tønnessen (1829-1900) - etter mormoren Marens død i 1855. Lina (1833-1870) døde bare 37 år gammel i 1870, og hennes mann solgte huset to år etter hennes død til Linas søster Anne Margrethe (1817-1887). Hun ble kalt Gitte, og var enke etter dansken Nils Sørensen (1812-1863). Hun var hjemflyttet fra Danmark etter at mannen døde. Huset i den danske byen Sønderhoe overlot hun til sin stedatter. Hun hadde ingen andre barn.

En stund mens hun bodde i Danmark hadde hun søsteren Josefine boende hos seg. Josefine traff her skipperen Jacob Warrer Brink (1835-1867), giftet seg med han, og fikk to sønner som het Adrian og Nils Sørensen, den siste åpenbart oppkalt etter sin onkel. De flyttet til Loshavn og flyttet inn hos jentenes far som var losoldermann Arian Christensen (matrikkel 20), eller 'Oldermannen' som han for det meste ble kalt. I folketellingen fra 1865 finner vi dem der, i barndomshjemmet, sammen med Gitte som nylig hadde flyttet hjem. Bare to år senere ble Josefine enke.

Det gamle huset til Ellert Jansen ble etterhvert kalt Gittes hus. Josefine bodde lenge her sammen med sin søster og sine sønner, men også søsteren Anne Severine, som ble kalt Ine, bodde i perioder her, selv om hun hadde sin faste bopæl i Arendal. Hun var enke etter Otto Lund. Ine og Otto Lund hadde forøvrig overtatt hennes foreldres hjem etter at Oldermannen var død. Deres sønn Jens stod forøvrig som eier av Gittes hus en stund etter at tanten var død.

Sjøen har tatt mange liv i Loshavn. Gitte og Josefines menn, Jacob og Nils, omkom på sjøen. Det gjorde også Josefine og Jacobs sønner, Adrian (1865-1905) og Nils (f. 1863), de var sjøfolk. Josefines giftet seg forøvrig på nytt med sin svoger da en søster som bodde i et av nabohusene døde. Denne søsteren het Juliane Andrea (1838-1874) og var gift med John Tønnessen (matrikkel 12). Josefine og John Tønnessen giftet seg i 1876, og fikk flere barn sammen.

Det var Adrian Brink som overtok Ellerts store hus. Han druknet da dampskipet "Venezia" fra Bergen havarerte utenfor Esbjerg i 1905. Adrian var med som styrmann.


Fire av 'Oldermannen's døtre bodde her som voksne. Huset ble oppført av deres bestefar Ellert Jansen på 1790-tallet. Ellerts dattersønn Jonas Jonassen (1829-1915) og kona Hendrine var en stund leieboere i 2. etasje i dette huset (matrikkel 17)
Oldermann Arian Christensens hjem - matr 20. I 1865-tellingen finner vi, foruten Oldermannen, både Gitte og Josefine her - sammen med Josefines familie. Noen få år senere er Gitte og Josefine med sine sønner bosatt i det store huset til besteforeldrene
Oldermannen fikk 12 barn. Det var i alt sju døtre, og fem sønner. To av sønnene døde tidlig - en sønn døde som 10-åring og en fjerde sønn døde i tenårene. Kun sønnen Adrian (1840-1900) vokste opp. Han var tvillingbroren til Josefine (1840-1907). I tillegg til de døtrene som er nevnt ovenfor var det Maren (f. 1819) og Julie Emilie (1830-1904) - kalt Mella. Maren ble gift med en skipper som het Vibe og flyttet til Arendal, og Mella giftet seg med sin fetter Gabriel og bosatte seg på Kjørgarden i Loshavn.
LES MER:  

Kilde: Arthur Danielsen sr
Alfred Danielsen

TiLBAKE