Jansen-brødrene

Da loskutteren 'Veiviseren' i 1808 ble utrustet til kaper, var det "jernhausen" Tønnes Jansen  som fikk utstedt kaperbrev. Broren John Jansen var reder.

Begge brødrene bosatte seg i Eikvåg. John Jansen ble en av Norges største kaperredere. Foruten 'Veiviseren,' var han også reder for 'Den veivisende Paquet', som med sin berømte kaptein Knud Ellingsen utførte de mest dristige kapringer. John (1762-1823) drev skipshandel og fiskeoppkjøp, en stund drev han også med hummereksport.

Lillebroren Tønnes (1781-1848) ble en beryktet kaperkaptein I sin bok om kaperfarten karakteriserte Abraham Berge ham som en "jernhaus". Han var "Veiviserens" første skipper, og sikret seg et betydelig ry som en røff kaperfører.

Under hans ledelse ble farsundsdistriktets første prise innbragt, og i to år førte han skipet som skulle bringe inn flest priser av alle kaperskuter i hele landet. Han ble også utnevnt til Dannebrogsmann av kong Fredrik VI for sin innsats. Flere har vært av den oppfatning at det var Tønnes som var Constantius Floods modell til romanhelten "Stærke-Jansen" fra 1887.

En noe påfallende besynderlighet sett med dagens øyne, er at Tønnes Jansen skulle få sin egen bror John som svigerfar. Tønnes giftet seg nemlig med sin egen niese, Anna Cathrine. Aldersforskjellen var imidlertid ikke mer enn 9 år.

Brødrene vokste opp i huset som stod her, men huset ble flyttet til Ålesund i 1850-årene (matr. 18) Huset med grå skifertak er huset til Ellert Jansen, som han bygde på sin fars tomt.
Jansen-brødrene tjente mye penger på Veiviserens mange tokter, men det endte nokså svakt for dem økonomisk. Bildet viser en søllingsk loskutter. Omtrent slik har antagelig "Veiviseren" sett ut.


Huset som stod her ble bygget av brødrene Jansens far, Jan Jonsen (1733-1794). Datteren Maren (1775-1805) overtok barndomshjemmet da hun giftet seg med Jonas Jonassen i 1800. Selv om inntektene en stund må ha vært betydelige for de to Jansen-brødrene, endte det økonomisk svakt for dem. Boet etter John var fallitt, og Tønnes mistet huset sitt i Eikvåg i 1840-årene. Det var ytterligere tre brødre til, som alle var involvert i "Veiviseren"s virsomhet. Jan Jansen (1768-1809), døde som en holden mann i 1809. Den fjerde broren, Peder (f. 1771) slo seg ned i Flekkefjord, etter at han i likhet med to av sine brødre også bodde i Eikvåg en tid. Den femte broren, Ellert (1766-1818) - som var nest eldst - bygde det store huset rett bak barndomshjemmet. Sannsynligvis bygde han på farens tomt.


Les mer om:
   

Kilde: Arthur Danielsen sr.
Litteratur: Olav Arild Abrahamsen - Farsund Bys historie bind 1
Fra Krigens Tid (1807-1814) - Bidrag til den norske Marines Historie Samlede og udgivne af N. A. Larsen. Christiania. 1878.