Oldermannens hus
Arthur Danielsen jr


E
n losoldermann var nok nødvendig i et distrikt som nærmest flommet over av loser. I Loshavn var det tidlig på 1800-tallet registret så mye som 11 loser på en gang.

Arian Christensen (1790-1873) etterfulgte Jonas Jonassen i stillingen som losoldermann. Den dekorerte tidligere kaperkapteinen Jonas Jonassen hadde i 1832 overtatt stillingen som losoldermann etter Andreas Urbye fra Eikvåg, men fikk bare virke i noen få år før han døde i 1835. Det var losoldermannen som fordelte oppgaver og førte regnskap for losvirksomheten i sitt distrikt.

Losoldermann Christensen bodde i et hus som er plassert med front mot bryggen, har to etasjer foran og en etasje bak. Den ekstra etasjen er det sannsynlig at Arian selv har bygget. Huset ble reist i 1750-årene av Arian's bestefar som bar nesten sammen navn. Adrian Christensen het bestefaren, og han døde i 1761 bare 40 år gammel i en drukningsulykke. Kona Karen Tønnesdtr giftet seg på nytt med Jakob Nilssen, som var fisker og los. Jakob hadde også brennevinssalg som binæring. Jakob Nilssen hadde en leieboer som het Peder Andersen Baar. I 1768 var det skifte etter denne leieboeren, og der kommer det fram at han hadde en kone som het Anna Annaniasdtr og to sønner.

Deretter ble 'Oldermannen'- som han ble kalt - den neste eier. Han var en ressursperson i nærmiljøet. Skulle et brev skrives, eller hvis noen trengte å gjøre en henvendelse til myndighetene; da var Arian Christensen til god hjelp. Arian giftet seg i 1813 med Ane Severine Jansen, datteren til Ellert Jansen, som bodde i nærheten. De fikk svært mange barn. Oldermannens døtre

Huset har antakelig fått sitt nåværende utseende i Oldermannens tid, med at det er blitt påbygd en etasje på framsida. I hans tid har det også stått en sjøbu på framsiden av huset, omtrent der Sjøbakken slutter nå.


 
Oldermannen, Arian Christensen (1790-1873)
 
Wilhelm og Aase Wilhelmsens hus i Loshavn. Her bodde Arian Christensen i mange år. Han var mest kjent under navnet 'Oldermannen',  (matrikkel 20). 
I 'Støhuset' sto losene med langkikkert og speidet etter skip. Utkikkshuset ble opprinnelig bygget som tollvaktstue i 1847
Datteren til Arian Christensen, Anne Severine f. 1822, overtok huset etter faren. Hun og mannen, Otto Lund, var bosatt i Arendal - men leide ut huset til Kristen Johannesen og hans familie. Oluf Edelmann Kristensen, kjøpte huset av Otto Lund i 1884. Han var sønnen til Kristen Austlending - som han ble kalt fordi han opprinnelig kom fra Son i Akershus. Oluf omkom i en drukningsulykke - og Olga, enken hans, giftet seg etter kort tid med Olufs bror Andreas Kristensen. Andreas og Olga solgte huset i 1900 til Carl Edvin Gustav Carlsen og flyttet til Stavanger. Gustav Carlsen døde allerede i 1910, 39 år gammel. Etter at enken Alvilde døde 1933, ble huset solgt på auksjon. Kjøperen var Oskar Wilhelmsen fra Loshavn, og huset har blitt i hans familie siden. Oskars sønn Odd overtok det fra 1976 og bodde fast der. Etter at han døde i 1996, var det broren Wilhelm som overtok barndomshjemmet. Han og kona Aase er bosatt i Arendal, og de bruker idag stedet som fritidsbolig. 

Les mer:
Huset har nok stått tomt da folketellingen i 1900 ble foretatt. Gustav og Alvilde Carlsen bodde på Hauge: Folketellingen 1900 - Andreas og Olga Kristensen hadde allerede flyttet til Stavanger - Folketellingen 1900  
TiLBAKE

Kilde: Arthur Danielsen sr.