Stamforeldrene

Av Arthur Danielsen jr.

Jon Tollisen og Maren Hansdatter overtok Tolli Tollisens hus på brygga i Loshavn i 1740 årene. De er stamforeldre til svært mange Loshavnsfolk.

Huset ble bygget så tidlig som i begynnelsen av 1730-årene av Tolli Tollisen (f. 1705). Etter at han døde  i 1734, flyttet enken hans,  Anne Finkelsdatter,  til Vesthassel på Lista med sin nye mann vinteren 1741-42. Like etter dette flyttet Tollis bror, Jon Tollisen (1700-1772),  og hans kone Maren Hansdtr (1697-1763) inn i huset - men han overtok det formelt først i 1747. Gjennom sine tre yngste barn Jan, Jonas og Lene, er Jon Tollisen og hans kone Maren stamforeldre til svært mange i Loshavn. 

De hadde slått seg ned i Eikvåg rett etter at de giftet seg i 1726, men flyttet altså til Loshavn i 1740-årene. Datteren Lene (1736-1804) ble boende i huset. Hun var gift med Tønnes Pedersen (1733-1787).

Deres sønn Peder (kalt Per) Tønnessen (1762-1842) var i likhet med sine brødre, Abraham og Tønnes, aktive i kaperfarten. Foruten å våre prisemester prisemester på Listakaperen Printz Christian, var han med som mannskap på Veiviseren, og var selv skipper på Den dristige, som var eid av broren Tønnes. Per Tønnessen ble gift med Sara Helene Salvesdtr (1787-1883) i 1805, og de fikk mange etterkommere.

Få vet i dag at bukta hvor dette huset er plassert etter tradisjonen har et navn - Persbukt.

Huset hvor mine tipp-tipp-tipp-tippoldeforeldre, Jon Tollisen (1700-1772) og Maren Hansdatter (1697-1763), bosatte seg i 1740-årene. Deres dattersønner, brødrene Tønnes, Abraham og Peder Tønnessen, som alle ble kaperkapteiner, vokste opp her. Huset har ikke vært ute av slekten siden den gang (matr.l 12).

Per Tønnessens etterkommere: Tønnes (1806- 1866) var los og flyttet til Bergen, Severin (1809-1815), Jon (1810-1820), Lene (1813-1888), dro i 1843 til Tallinn i Estland og giftet seg med en som het Grenstrøm. Hun ble tidlig enke, og endte opp som leietaker i Buktehuset. Severine (1815-1821), Abraham (1819-1868), Severine Joachime (f. 1821, antakelig død tidlig), Hendrine Joachime, (1824-1903), Peter Severin (f. 1827), og John (1830-1907).
John Tønnessen (1830-1907), Per og Sara Helenes sønn, overtok huset i 1850. Han var først gift med en av Oldermannen Arian Christensens døtre, Juliane Andrea (1838-1871). Etter å ha vært enkemann i fem år, giftet han seg med søsteren hennes - Josefine (1840-1907). Josefine var enke og hadde to barn - Nils og Adrian Brinck.
Peter Tønnessen (1864-1937), John Tønnessens sønn fra første ekteskap, forble ugift. Det var han som overtok barndomshjemmet. Han var los, bosatt i Bergen - og ble faktisk hedret med St. Olav for sin innsats i yrket. Peter (som ble kalt Petter) testamenterte huset til sin grandnevø Per Strømberg fra Bergen. Grandnevøen ble imidlertid drept som barn i en eksplosjonsulykke under krigen. Dermed var det faren hans, Sofus Strømberg, som skulle bli husets eier. Han var Petter Tønnessens nevø, og stammet altså selv i fra huset. Datteren Jenny Strømberg Rasmussen står som eier i dag, og bruker stedet som sommerbolig sammen med sin familie. Huset har med andre ord ikke vært ute av familiens eie siden det ble bygd på 1730-tallet.

Les mer: Tollisenslekta
Pers søsken:
              
   

TiLBAKE
 

Kilde:  Arthur Danielsen sr