Johan og Fredrik


Brødrene Johan og Fredrik Johansen bygde i 1851 hus sammen. Den boligen som står der i dag har en gang vært tomannsbolig.
I dag er det hage sørvest for huset - men der sto en gang et tilbygg hvor Johan Johansen hadde sin bolig. Brødrene hadde vokst opp like i nærheten (matr 16), og de hadde begge seilt som matroser - senere fisket de og drev litt jordbruk på et jordstykke like nord for Støa. En kort periode var også Fredrik los. 

Fredrik Johansen (1827-1912) ble enkemann i 1873 etter å ha vært gift med Grethe Elisabeth (f. 1825) i 25 år. Deres yngste sønn, Ludvig (1868-1951) overtok formelt huset - men flyttet i 1904 inn i et hus ved brygga (matr 27). 

Johan Johansen (1831-1909) var gift med Tomine (1828-1901) fra Eikvåg. Deres datter Amalie flyttet til Stavanger, giftet seg med Hans Olaus Hansen, og fikk sønnen Harald A. Hansen (1875-1940). Amalie døde da han var liten, så Harald vokste opp hos sine besteforeldre i Loshavn.

Harald overtok huset etter sine besteforeldre og kjøpte grandonkelens del i det. Han rev det sørvestlige tilbygget, og huset fikk sin nåværende form. 

Huset som to av Johan Sandmanns sønner fikk reist på midten av 1800-tallet - matrikkel 8. Der hvor hagen er nå, stod den andre halvdelen av dette huset.

Ingeborg Tollisen (1886-1968) fra Eikvåg ble i 1910 Harald Hansens kone. Bakken som ligger over huset kalles i dag for 'Ingeborgs bakke' -  etter henne. Harald og Ingeborg fikk to sønner, Hans (1911-1951) og Tor (eg. Teodor - f. 1925). Tor har brukt stedet som feriebolig i mange år. Tors datter Inger Torill (f. 1952) har overtatt huset, og i de senere år har det vært hennes familie som har brukt huset. 
Hans Olaus Hansen giftet seg for andre gang med Christiane Johannessen - som var datteren til Kristen Austlending. I 1900- folketellingen finner vi dem bosatt midt i Stavanger - med to pleiebarn.  Folketellingen i Stavanger, 1900

  Les mer om:  
I 1865-tellingen står begge familiene oppført i samme bolig. I 1900-tellingen er de telt som to boliger.
 
 
   
   

INDEX


TiLBAKE

Kilde: Arthur Danielsen sr
Alfred Danielsen
Kirkebok for Farsund