Austlendingen og læreren

Av Arthur Danielsen jr


Kristen Johannessen (1821-1896) var fra Son i Akershus, og ble i Loshavn kalt Kristen Austlending. Jakob Reinert Henriksen (1826-1902) kom til Loshavn som lærer - før det ble bygget skole i uthavnene.

Felles for dem begge var at de var noen fargerike personligheter - og de var de første to eierne av et hus som står mellom Kjørgarden og Tegnedalen (matr. 9). Det var etter all sannsynlighet Kristen Austlending som fikk reist dette huset i 1851, men han fikk ikke beholde det lenge. Syv år senere overtok Jakob Reinert Henriksen denne boligen som opprinnelig nok så litt anderledes ut: I følge muntlig tradisjon var huset vinklet, med en del som strakk seg langs steinveien som går mot Kjørgarden, og den delen som står der i dag skal da ha vært et rettvinklet tilbygg.

Kristen 'Austlending' Johannessen giftet seg med sin kusine, Anne Renette Johansdtr  (1820-1882). Hun var født i Loshavn, men hadde bodd i Son noen år, hos sin tante, og ble antakelig gift med Kristen mens hun oppholdt seg der. Kristen 'Austlending' var litt av en original - som gjerne rodde skipperfruene i Loshavn til byen for en slant, og et måltid stekt flesk. I 1865 befinner han og hans etterhvert så store familie i Bukta som leietagere.  Huset hans er i dag feriehuset til Inger Gamme og hennes familie; hun het tidligere Olsen, og er tippoldebarnet til Ole Christian Olsen - husverten til Kristen Johannessen og hans familie da de bodde i Bukta.

En stund holdt de også til i den lille hytta nedenfor husene på Bakken. Den eies i dag av Inger Gammes søster Rigmor. Etter dette var han bosatt hos sønnen sin i 'Oldermannens' hus (matrikkel 20), før han på sine eldre dager ble med sønnen og hans familie da de flyttet til Stavanger.  Les 'Oldermannen'

Da Jakob Reinert Henriksen (1826-1902) overtok dette huset i 1858, flyttet ha inn sammen med kona Malene Margrethe (1834-1867) - og hennes mor. Alle de fire barna deres ble født etter at de flyttet til Loshavn. Han var lærer da han kom dit, og i den tiden var det omgangsskole i for barna i Loshavn og Eikvåg.  Det var først i 1866 at ble bygget en skolebygning for uthavnene, og den ble lokalisert nokså midt mellom Loshavn og Eikvåg. Jakob Reinert drev likevel fortsatt skole i kammerset sitt for de barna som måtte ønske å lære bokstaver og legge sammen tall før de begynte på skolen. Her drev han også søndagsskole.

Lokal ildsjel var han i stor grad: Han stiftet en ungdomsforening som hadde et eget blad som ble kalt "Glimt", og det sies at det var Jakob Reinert selv som leverte de fleste bidragene til bladet. Til julefestene i Loshavn skrev han selv en del julesanger, som ble sunget ved slike anledninger - også etter hans død. Les 'Den fortapte sønn'

Siden ble han Loshavns første postmann; han rodde fram og tilbake til Farsund både to og tre ganger i uken for å hente post. Noen ganger opptil to ganger om dagen.

De to første eierne i dette huset (matr. 9) var noen fargerike personligheter.
Den lille hytta hvor Kristen 'Austlending' og hans familie har bodd. Kristen og familien var ofte på flyttefot.


Flere har bodd her samtidig med Jakob Reinert Henriksen, fordi huset var delt i to leiligheter. Ole Kristian Carlsen og og kona hans, Ingeborg Sakariasdtr har bodd her. Det har også Ole Kristians foreldre Gabriel og Tøri Carlsen. Kristans grandtante Severine - 'Ine i Sundet' - hadde sine siste år i dette huset. En stund bodde også Petter og Oline Wilhelmsen her som nygifte. Sannsynligvis var de bosatt her da folketellingen ble foretatt i 1900. 

 Huset ble leid ut bl.a. til en tysk kunstmaler som het Bruno Krauskopf - og til to unge menn som ble kalt "mineran", fordi de drev med steinboring og sprengning. Det var etter at Nerland flyttet i 1933. Anna Tønnessen, som var enken etter Abraham Tønnessen, kjøpte det i 1941 - men overdro det videre til datteren Edit, som stort sett brukte det som feriebolig i svært mange år. Anna Tønnessen bodde der til sin død i 1955. 

Iver Nerland (1870-1951) var fra Møre og Romsdal. Etter å ha vært leieboer i  noen år hos Jakob Reinert Henriksen, kjøpte han huset i 1901. Han kom til Loshavn som dykker - båten lå i Havnen for en periode. Han giftet seg med Anna Pedersen fra Torp, og hadde en datter som het Aslaug. Kona døde i 1921, datteren i 1923. Nerland overtok som postmann etter Jakob Reinert, han arbeidet også som dykker da Nordsundsbroen i Farsund ble bygget på 1920-tallet. Etter at han i 1933 giftet seg med Selma Fredriksen, flyttet han inn hos henne - det var ca 200 meter unna.


Les mer: Folketellingene
Henrik J. Henriks familie Oldermannens hus Abraham og Anna

Folketellingen 1865

Ole Christian Olsen Eikvåg skole Ingeborg Hytta Iver og Selma

 Bukta i 1865

Anne Renettes barndomshjem Anna Nerlands søster Ine i Sundet Folketellingen 1900 I
Folketellingen 1900 II
 

Kilde: Arthur Danielsen sr.
Alfred Danielsens nedtegnelser

Petter Wilhelmsen, Kristen Austlending og Anne Renettes nevø,  bodde etter alt å dømme i husets andre leilighet i 1900.