Huse' a' Ludvig

Av Arthur Danielsen jr.

Et forsøk på å fjerne maling med en blåselampe var i 1946 årsaken til en omfattende husbrann i Loshavn. Den sterkt skadede boligen ble senere en del av Wilhelmsens pensjonat.
Eieren av huset het Ludvig Fredriksen (1867-1951), og han hadde eid dette huset helt siden 1904. Sønnen Fridjof og hans kone Maggi var på besøk fra Amerika sommeren 1946, og han skulle male foreldrenes hus. Isolasjonen mellom bjelkene til venstre for hoveddøra tok fyr på grunn av en blåselampe, og brannen var ikke til å unngå.

Ennå er det mange i Loshavn som kaller dette for
"huse' a' Ludvig." - eller Ludvigs hus, om man vil. Han kjøpte det av en kvinne som het Hjørdis Pedersen, og som hadde eid det kun i en kort periode. I 1905, året etter at han overtok huset, reiste han med en kameratgjeng til Amerika, og ble der i noen år. I 1908 giftet han seg med Christiane Andreassen (1878-1976), som var fra et av nabohusene i Rennesåga. Hun tjenestegjorde på denne tiden i Brooklyn som tjenestejente. Etter at hun hadde vært enke i syv år solgte hun i 1958 huset til Viktor og Bolette Wilhelmsen. De brukte det som en del av pensjonatet.

Det er usikkert når huset faktisk ble bygget, men de første som ser ut til å ha bodd der var Reier Larsen (1780-1827) og Karen Andersdatter (1775-1853). De var fra Hidra utenfor Flekkefjord og giftet seg i 1804. Karen hadde vært tjenestejente i Loshavn, men de slo seg til i Loshavn etter at de giftet seg. Før de bygde huset leide de bolig en periode. Det er usikkert hvor dette var. Sønnen deres, Lars Andreas Larsen, overtok huset i 1840, og giftet seg med Anne Cathrine Jonassen fra Holmen i 1844.

Lars Andreas Larsen (1815-1901) og kona Anne Cathrine Jonassen (1815-1894) opplevde en enorm tragedie da de mistet alle tre sønnene sine i en tragisk drukningsulykke i 1874. Under en seiltur til Langøy kullseilte de og alle tre sønnene omkom. Hensikten med turen var å hente melk til mormorens begravelse.

Branntomta sommeren 1946. Brannen ble oppdaget av Elsa Olsen på Sandøy, som varslet med å rope til land. Det tok et ikke lang tid før folk sto i to rekker hvor man sendte vannpøser fra sjøkanten og opp til brannstedet. Da brannvesenet fra Lista kom, ble det satt opp brannpumpe på Bremerholm. Mange av eiendelene ble reddet, takket være iherdig innsats fra naboer og venner. På bildet til høyre ser vi Sverre Syvertsen som hjelper til. Han bodde i nærheten. Etter denne hendelsen ble Loshavn tildelt et titalls nye sinkpøser av brannvesenet på Lista. (Alf Arian Loshamn, Billedsamlingen Loshavn og Eikvåg).
Heldigvis har vært det vært få branner i Loshavn opp igjennom årene. I eldre tid viser kildene kun til èn brann, og det var i nabohuset til Ludvigs hus i desember 1778. (Pensjonatet.) Under 2. verdenskrig var det brann i ei løe mellom Tegnedalen og Oddefjellet, fordi en guttunge hadde smugrøkt i høyet. (Jøssingen). Foruten brannen i Ludvigs Fredriksens hus i 1946, står vi igjen med kun en kjent brann, det var i 1995. Da brant huset til Gård Bjånes ned til grunnen. (Antoni van der Lagen Tønnessen)

Huset til Ludvig Fredriksen - matrikkel 27. Søstrene Kristine Støle og Turid Stave eier i dag huset sammen. De er niesene til Viktor Wilhelmsens kone Bolette - vertskapet på pensjonatet i Loshavn. 

Ludvig Fredriksen (1867-1951)
INDEX
Les mer:      
 
 
 
 
Kilde: Arthur Danielsen sr.
Bildesamlingen Loshavn og Eikvåg mappe nr. 12