Vekselbruk

For de aller fleste som har bodd i Loshavn har sjøen vært grunnlaget for livsopphold. Mange har kombinert fiske, langfart og losvirksomhet med gårdsdrift.
Små jordstykker i traktene rundt havnen og øyene i nærheten ble dyrket opp. Enkelte hadde dyr, en ku eller to, noen sauer, noen høns - eller kanskje en sjelden hest. Ved utgangen av 1800-tallet var det faktisk så mange kuer i området at uthavnene Loshavn og Eikvåg til en viss grad var selvforsynt med melk. 

Gårdsdriften i Loshavn var som i andre uthavner langs kysten av beskjeden karakter, og det var knapt nok til eget bruk. Fiske og sjøfart ga størst avkastning. Av og til kom folk fra Spind, og øyene Lindholmen, Langøy og Ullerøy roende med landbruksprodukter som gjerne ble byttet mot salt fisk. Det var mest epler eller bær de hadde med seg, men også melk og grønnsaker, som ble en kjærkommen tilvekst i forhold til det vesle landbruket de selv sto for. I de bakhager og små jordflekker som måtte være i nærheten av husene, ble det dyrket frem både bær, grønnsaker, poteter og blomster. 

Og under krigen dyrket de fleste tobakk.


Mange folk i Loshavn har opp igjennom årene drevet gårdsdrift på jordstykkene rundt husene. Kombinert med fiske og sjøfart har dette vært leveveien.

Jordstykkene rundt Loshavn ble leiet eller bygslet av grunneier Huseby, noen få ble kjøpt i 1840- og 50-årene. Nå er de fleste stykkene hyttetomter. Tyskernes militære virksomhet på Støa, medførte betydelige forandringer på de stykkene som lå øst for Loshavnsveien. 
Les mer:

© Arthur Danielsen jr

Befolkningen 1801 Den lille havn Krigen Martin på Bakken

 

Befolkningen 1865 Sofie Wilhelmsen Krigstid

Kjørgarden

INDEX

Befolkningen 1900

Johan og Fredrik

Sandøy

TiLBAKE


Svein Molaug: Vår gamle kystkultur
Arthur Danielsen sr
Alfred Danielsens nedtegnelser