Selma

Av Arthur Danielsen jr.


Selma Marie Fredriksen var særdeles aktiv i Loshavns kvinneforeninger. Det var flere slike foreninger i Loshavn.
I 1901 ble 'Den Yngre Kvindeforening' stiftet.  Noen år tidligere hadde noen kvinner startet 'Kvindeforeningen,' som fra nå av ble kalt 'Den Eldre Kvindeforening'.  Etterhvert som medlemmene ble gamle fortsatte de med å skifte navn: 'Den Gamle Kvindeforening,' 'Den Gamle Forening' - og til slutt - 'De Gamle.' Fra 1912 slapp de yngre til og fikk ansvaret for høstbasaren i Bedehuset. De skiftet navn til bare 'Kvindeforeningen' i 1921 - ettersom det da ikke var flere igjen hos 'De Gamle'. Begge foreningene var tilsluttet indremisjonen.  Det var også flere andre foreninger.

I 1930-årene byttet Sanitetsforeningen og Kvinneforeningen på å arrangere høstbasaren - likevel ble inntektene delt mellom foreningene.  De samme kvinnene var gjerne med i begge foreningene.  En gang skal Selma til og med ha avslått et frieri nettopp fordi hun ikke var villig til å oppgi kvinneforeningene sine.

Selma Marie Fredriksen (1883-1953) ble i 1933 gift med Iver Nerland (1870-1951), som var enkemann - og bodde i nærheten. Han flyttet inn hos henne.


Selma Fredriksen (1883-1953) var datteren til Johan August (1849-1923) og Tomine Regine (1850-1928) Fredriksen, og Regine var datteren til han som bygde dette huset rundt 1850 - Wilhelm Severin Johanesen (1817-1897). Han hadde i 1845 giftet seg med Anne Olene Torgiesdtr (1820-1857). De fikk fem barn sammen. Wilhelm giftet seg for annen gang i 1859 med Severine (kalt Rina) Martine Syvertsen (1818-1895).
Om Wilhelm Johanesen ble det sagt at han på sine fisketurer helst skulle være alene da han var på sine eldre dager. Når han hadde kastet ilesteinen på fiskeplassen, karvet han seg en snadde med tobakk og fyrte den opp før fisket tok til. Han var så avhengig av denne kosestunden at om han hadde glemt fyrstikker, tobakken eller selve pipa, rodde han hjem igjen, hentet røykesakene og startet på nytt. Han døde i båten sin etter et slagtilfelle etter å ha vært ute for å plukke blåskjell. Han ble funnet død i sittende stilling foran i båten.
Selma Fredriksens hus i "Ågeren" i Loshavn. Huset ble vesentlig ombygd i 1950-årene av de siste eierne av huset, Ole og Maggi Olsen. I dag er Maggi enke , og er i dag bosatt i dette huset. Les også Losing pr telefon
Selma Marie Fredriksen foran sitt hus. Hun var svært aktiv i Loshavns ulike kvinneforeninger. De betydde så mye for henne, ble det sagt, at hun sa nei til et frieri - fordi et ja kunne bety at hun måtte oppgi sine foreningsaktiviteter.
En av kvinneforeningene samlet til fotografering utenfor Eilert Olsens hus (matr. 28). Bildet er fra begynnelsen av 1900-årene, og Selma er ikke med på dette bildet. Foto: Arthur Danielsen sr.

LES MER:      
 
 
 
 
INDEX

Kilder: 
Arthur Danielsen sr. 
Alfred Danielsen
Alf-Arian Loshamn  (billedmappe 15)