Sandmanns hus

Av Arthur Danielsen jr


Johan Fredriksen
(1786-1863) ble ofte kalt Johan Sandmann. Han var innflytter i fra Hvitsten i Akershus.
Styrmannen, og den senere losen, giftet seg i 1811 med Anna Rebekka Olsdtr (1793-1832). Han flyttet inn i konas barndomshjem da de giftet seg.  Anna Rebekkas far, Ole Hanssen (f. ca 1750), døde i 1803. Han ble ofte kalt Ole Bakken. Moren, Ranveg Jensdtr (f. ca 1759) døde så sent som i 1837 - fem år etter datteren.  Ole og Rakel er de første som man med sikkerhet kan si har bodd i dette huset. 

Det var først etter svigermorens død at Johan Sandmann overtok huset, men han beholdt det ikke lenge. I 1839 solgte han huset til Andreas (van der Lagen) Tønnessen (1805-1874) fra Holmen. Johan Sandmann flyttet antakelig da til sønnen Ole Fredrik (kalt Ola), som bodde i nabohuset.

Andreas Tønnessen var skipper, og ble samme året som han kjøpte huset gift med Else Reinertsdtr. (1814-1896). De kjøpte en eiendom utenfor Loshavn i 1857 som het Øvre Myren, og drev litt jordbruk der med ei ku og noen sauer. Arian og Sally Danielsen - som senere overtok eiendommen Øvre Myren - var også leieboere hos Andreas og Else Tønnessen da de var nygifte i 1877. Andreas og Else var Sallys onkel og tante.

I dette gamle huset - matrikkel 16 - som det råder usikkerhet rundt byggeåret, bodde Johan Sandmann og hans familie. I dag er det hans tippoldebarn, Petter Wilhelmsen, som eier huset.

Kristian Tønnessen (1845-1932), sønnen til Andreas og Else Tønnesen, overtok huset i 1893, men solgte det i 1905 på grunn av økonomiske problemer. Han ble deretter leieboer hos "Betjenten" i Rennesåga. Les Betjenten. Den nye eieren av huset het Petter Wilhelmsen (1854-1929); han var sønnesønn til Johan Sandmann, og huset kom på den måten tilbake til denne slekten. Petter og Olines sønn Albert overtok huset etter foreldrene.

Alberts nevø Petter Wilelmsen (f. 1944) eier huset i dag, og bruker det som feriebolig. Dagens eier er altså tipp-tippoldebarnet til husets første kjente eier.


Etter at Albert var død overtok Albert's nevøer Petter og Wilhelm Wilhelmsen huset sammen, De er sønnene til Alberts bror Oskar. Petter og Wilhelm Wilhelmsens bror Odd døde i 1996, han bodde i deres barndomshjem på brygga (matr. 20), og storebror Wilhelm overtok det etter broren. Dermed ble Petter og hans kone Tora eneeiere av dette huset.
PetterTorvald Julius Wilhelmsen (1854-1929) var gift med Oline Martine Jensen (1862-1936), og de fikk syv barn sammen: Wilhelm Severin (1887-1899) Katrine Antonia (f. 1889) Astrid Julia (f. 1891) Albert Trygve (f. 1893) Peder Oskar (f. 1897) Valborg Sofie (f. 1900 d. som ung) Victor Sigvald (f. 1902)
Faren til Petter Wilhelmsen var Wilhelm Johansen (1817-1897), moren het Anne Oline Rebekka Torgiesdtr (1820-1857) - hun var datteren til Torgie Gundersen Tonstad og var vokst opp på den andre siden av Sjøbakken (matrikkel 33). Wilhelm var med andre ord Johan Fredriksen Sandmanns sønn.

Les mer:

© Arthur Danielsen jr

INDEX

TiLBAKE


Kilde: Arthur Danielsen sr.