Krigen

Av Arthur Danielsen jr.

En gang under den 2. verdenskrig sto et par norske lastebåter ankret opp på Flåma like utenfor Loshavns havnebasseng.
Mens tollbetjenten og hans assistent var på vei tilbake fra skipene etter en ordinær inspeksjon, ble de brutalt angrepet av engelske fly. Tollbetjenten, Harald Hansen, og assistenten - sønnen Einar - klarte å ro i land, men under angrepet ble båten tatt av en bølge, slik at de ble søkkvåte. I mellomtiden hadde tyskerne klargjort antiluftskyts, og begynte å beskyte flyene fra kanonstillinger som var plassert like vest for Bukta, og fra en tilsvarende ved Einarsneset. Tyske fly fra flyplassen på Lista kom raskt til unnsetning, og folk i Loshavn ble vitner til en dramatisk luftkamp midt på høylys dag. 

Det endte med at ett av de engelske flyene ble truffet, og styrtet brennende i sjøen mellom øyene Revøy og Saltråk. Tyskerne nektet folk å dra etter flyvraket for å søke etter overlevende. For folk på Lista i sin alminnelighet var slike luftkamper helt vanlige, nesten dagligdags. Flyplassen på Lista, som ble bygd av tyskerne, må ta skylden for det. 

Krigen var merkbar for befolkningen i Loshavn. Med et betydelig festningsanlegg på Støa og fangeleir for krigsfanger i Eikvåg, kom krigen bokstavelig talt tett på. Det var i alt 88 soldater stasjonert i Loshavn og Eikvåg.

Kanskje det var nettopp derfor det ikke fantes NS-medlemmer hverken i Loshavn eller Eikvåg.


En dag i mars 1944 fant fiskere fra Loshavn og Eikvåg havet fullt av vrakrester utenfor Revøy. Flere lik fant de også flytende i dette området. Tre tyske skip hadde gått ned. Fiskerne begynte å berge det de så: Hansker, sjøstøvler, en tysk offiserslue - til og med en gris var blant tingene som fiskerne tok med seg. Da de kom i land med vrakgodset gikk imidlertid diskusjonen friskt om grisen kunne brukes. Enkelte i Loshavn gledet seg nok over at tyske skip gikk ned, samtidig gjorde det sterkt inntrykk at såpass mange menneskeliv gikk tapt forbi skjærene rett utenfor havnen.
Les mer:

 

INDEX

TiLBAKE

 

Kilder:
Arthur Danielsen sr.
Kåre Rudjord: Listaboka IV