Jøssingen
Arthur Danielsen jr


E
n av de første dagene
etter 9. april 1940 drev en ubemannet tysk racerbåt inn til Loshavn. 

Etter at den hadde blitt lagt inn til brygga, tok Bernhard Henriksen (1890-1950) det tyske flagget med hakekors som hang fra båten, klippet det i strimler - og sverget : "Død og forbannelse over Hitler og hakekorset."

Jøssingen Bernhard Henriksens hjem i Sjøbakken fungerte som en slags nyhetssentral i Loshavn under krigen. Her kom gode nordmenn sammen for å høre siste nytt fra London. Bernhard hadde nemlig radio. Etter Londonsendingen kom folk hjem til Bernhard for å høre hva som skjedde. Tyskere som var stasjonert i Loshavn i denne perioden har fortalt at de trodde det var religiøse møter som ble holdt, og ikke nyhetsutveksinger over krigens gang.

Under krigen brant en låve like ved Loshavn Bedehus. En unggutt hadde smugrøykt, og dermed tok det fyr i høyet. Folk stilte mannsterke opp for å la vannpøsene gå fra mann til mann i en linje opp til brannstedet. Tyskerne stilte også opp og hjalp til. Bernhard Henriksen kom til å stå ved siden av en tysker der hvor vannet skulle tømmes på ilden - og fristelsen ble rett og slett for stor:

Ved et "uhell" tømte han hele pøsen over tyskeren.


Dette huset, som ble bygget i kapertiden, fungerte som en slags nyhetssentral under 2. verdenskrig (matrikkel 35).

Bernhard Henriksens hus var barndomshjemmet til hans kone Jakobine (1884-1942). Det var Jakobines far, Mathias Hansen, som kjøpte det i 1893. Før den tid bodde det fire søsken her. Det var var vanlig å samles her hos disse søsknene når det var behov for møter. Dette var før Loshavn bedehus ble bygget i 1891. Søsknene var: Mette Cathrine (1819-1890), som var enke, den ugifte Juliane Jacobine (1822-1893)- kalt Jane,  Ane Margrethe (1813-1889) - også ugift, og broren - den ugifte Adrian Severin (1833-1892). Faren deres, Gabriel Christensen (1787 - 1863), var byggherren. Huset ble oppført ca. 1810. Gabriel hadde vært med på de fleste av kaperen 'Veiviserens' tokter. Selv vokste han opp i Loshavns eldste hus, og var broren til 'Oldermannen' -  i nabohuset.

Både Emilie Goline Christensen (f. 1830), og Marie Tobine Hansen (f. 1872) som var døtrene til Gabriel Christensen og Mathias Hansen ble gift med husherrer i nabohuset (matr 36). Det står på toppen av Bakken. En stund bodde også Mathias Hansen og hans familie i det huset som leieboere, før de kjøpte sitt eget.
Mer:

Gabriels sønn, Gabriel

Veiviseren

Krigstid

Branner

 

INDEX

TILBAKE

 

Kilde - Arthur Danielsen sr.

 

Etter Bernhard Henriksens tid leide Bernhards nevø, Martin Henriksen, huset en tid. Jacobines søster, Trine Carlsen (1877-1959), levde sine siste år i dette huset. Hun hadde da i flere år bodd i USA. I 1961 ble huset solgt til Gudrun Tønnessen, og hun bodde der fram til 1973. Hun solgte det i 1973 til Aage Christoffer Torød. Fra 1975 har sønnen Gunnar Johannes Torød hatt huset som sommerbolig.
Gabriel Christensens sønn Jacob (f. 1828)  finner vi i folketellingen fra 1875 i Skien. Han hadde en stor familie.   Folketellingen 1875