Den finske barken «AHTI»
av Alf-Arian Loshamn

Torsdag kveld 24. januar 1924 forliste den finske barken «Ahti» med 12 mann ombord utenfor Revøy. Skipet kom fra Beckton like utenfor London og var på vei til Helsingborg med koks.

Det var litt av et syn som møtte Martha Carlsen da hun kikket ut av soverommet sitt tidlig fredag morgen (matr. 3). Like innenfor Kråka utenfor Reyøy sto ei stor seilskute for fullt seil på grunn. Stormasta ruvde nesten 50 meter over dekket altså nesten fem ganger høyere enn Revøy.

Martha fikk varslet mannen sin, Gotfred. Han gikk straks opp til losen, Harald Hansen (matr. 8). Sammen med Bernt Hansen (matr. 6) dro de ut i losens båt for å hjelpe havaristen. Like etter gikk Tønnes og Olaf Olsen ut i Buktebåten. De skipbrudne kom i land på brygga til Tønnes Bemtsen (matr. 19). Brygga var full av folk. Alle var lettet da de fikk høre at hele mannskapet var reddet. Tollbetjent Harald Hansen gikk raskt gjennom skipssekkene til de av mannskapet som hadde fått med seg noe.

Et par brennevinsflasker ble beslaglagt. Mannskapet ble så tatt godt hånd om. De fikk tørre klær og mat. Flere av mannskapet var sterkt nedkjølt, så det tok litt tid før de fikk varmen igjen. Alle i distriktet var opptatt av forliset. Skolebarna ville ikke på skolen. Mange fra Loshavn rodde ut og var med på å plukke opp drivgods.

Fra Lunde dro barna ut på Einarsnes for å se på havaristen. Mange sanket store mengder med drivgods langs strendene på Einarsnes. Alt ble omhyggelig merket og lagt i hauger med en stein på toppen.

Det var en flott dag for vraksankerne fra distriktet. Senere ble haugene taksert av lensmannen på Lista og solgt. Mastebitene var veldig ettertraktet på Lista. De ble brukt til ruller på åkrene. I Haugestranda ligger det deler av en av mastene. Disse bitene var tenkt brukt til å lage geværkolber av. Les om sjøforklaringen m.m

Maleriet av Ahti tilhører Sjøhistoriska Museet ved Abo Akademi i Finland. Bildet er utlånt til Billedmappen av Svein Syvertsen.
Utenfor huset til Arthur Danielsen (matrikkel 22) i Loshavn ligger en av stokkene som fungerte som ishud. Den sto foran i baugen og var full av kobberspiker, slik at isen ikke skulle rive opp treverket. Videre har mange i distriktet treplanker med kobbernagler som er tatt opp fra sjøen i den senere tid. Bildet er tatt i 1935.
 
Det var mange i Loshavn som fikk tak i kraftige skipsplanker fra Ahti. Langs brygga til matr. 22 (det nederste bildet over) ble slike brukt til bryggestokker. I forbindelse med restaureringsarbeidet av brygga etter den kraftige stormen i 1987, ble bryggestokkene fjernet. En av bryggestokkene ble tatt vare på. Den ligger i dag langs husveggen og fungerer som benk. De to motorbåtene på bildet tilhørte Oskar Wilhelmsen (matr. 20) og Karl Olsen (matr. 22). Begge båtene ble bygd av Johan Abrahamsen i det ytterste båtbyggeriet på Naudodden i Farsund. De var på 21 fot og hadde en 3.5 HK Marna motor. I båtbyggeriet i Loshavn hadde begge båtene fått satt på en ekstra bordgang. Videre sees baugen til Karls robåt ved brygga hans. Den andre robåten i båtstøa tilhørte sannsynligvis Albert Wilhelmsen. Den var lett å kjenne fordi det var den eneste robåten i Loshavn på den tiden som var bygd opp av mange smale bord.
 
LES MER::

AHTi PÅ YOUTUBE 1

   
 
Historisk billedsamling Loshavn og Eikvåg - mappe nr. 13