Huset i Sjøbakken  

Huset i Sjøbakken ble bygget av Daniel Fredriksen rundt år 1800, men han byttet det senere bort med et hus i Rennesåga. Noen få år senere ble huset nok en gang byttet bort.

I 1799 giftet Daniel Fredriksen seg med Marie Christensdatter, og det er rimelig å anta det var omtrent da huset ble bygget.  I 1821 byttet han bort huset med et betydelig større hus i Loshavn, i Rennesåga (matrikkel 26), med 100 spd i mellomlegg som den nye eieren fikk. Han het Peder Larsen. 

Peder Larsen var svogeren til Tønnes Tønnessen, kaperkapteinen som bygde det store huset på brygga i 1810. I 1828 solgte Peder Larsen huset sitt til Bernt Johannessen, som var gift med Tønnes Tønnessens datter Kristine Marie. Året etter, i 1829, byttet Bernt hus med sin svigermor Anna Tønnessen (1774-1844), og flyttet inn i herskapsboligen på brygga. Hun flyttet inn i huset i Sjøbakken sammen med datteren Lena (1810-1886) og sønnen Tønnes Perlemann (1816-1865). De ble alle tre boende her så lenge de levde. Les om Lena og Gjest

Etter at Lena Tønnesdtr døde i 1886, overtok Lars Christian Pedersen huset; han var sønnesønn av Peder Larsen. I 1905 solgte han det fordi han og kona Else Cathrine Reinertsen  overtok hennes barndomshjem, som var like i nærheten.


Peter Andreassen (f. 1880) kjøpte huset av Lars Christian Pedersen i 1905, og eide det i 13 år. Harald Christian Hansen kjøpte deretter huset i 1918. Han var tollbetjent og bodde der til sin død i 1953. Enken Alma Hansen bodde der til hun døde i 1977, og sønnen Einar Skarvøy (1918-2000) brukte det siden som feriebolig. Det er i dag hans datter, Anne Karin Skarvøy som er eier, og hun bruker det til sommerhus.
Lars Christian Pedersen (1848-1927) og kona Else Cathrine (1855-1931), (se bildet) flyttet til hennes barndomshjem - sannsynligvis  bodde de der allerede i 1900. Da har nok huset i Sjøbakken stått tomt.  Fra folketellingen 1900
Huset til venstre (matr. 34) er det i Sjøbakken, huset til høyre (matr. 26) er det huset Daniel Fredriksen byttet til seg mot 100 spd i mellomlegg
Kaperkaptein Tønnes Tønnessens store hus (matr.19), bygget i 1810. Hans enke Anna Tønnessen, byttet hus med svigersønnen Bernt Johannessen i Sjøbakken i 1829.

Les mer:

INDEX

Lars Christian Pedersens barndomshjem

TiLBAKE

Kilde: Arthur Danielsen sr