Personer uten hus 

I det kildemateriale som er brukt til å bringe lys over Loshavns historie, dukker det fra tid til annen opp personer som det ikke har vært mulig å knytte til noe bestemt hus.
En Nils fra Loshavn dukker opp i en skifteprotokoll etter en Reyer Stålesen fra Eikvåg allerede i 1726. Muligens er dette Nils Larsen Ruus, som i 1734 giftet seg med Anna Jakobsdtr fra Loshavn (som muligens bodde i huset  på matr 13). I 1747 ble en Tollach Bregesen (el. Bergesen?) gift med Nellichen Nilsdtr i Loshavn. Datteren Sybille ble døpt året etter. 

Kilder fra årene 1727 og 1735 forteller om en Bendik Kolbeinson som var fadder i Loshavn og på Einarsneset. En enke dukker opp fra 1732, Gunild - sannsynligvis Gunild Jonsdtr. Hun døde i 1747, hadde vært gift med en Fridrik - og datteren Kristin var 30 år ved morens død. En mulighet er at hennes hus er det som står på matrikkel 21. Knud Finkelsen fra Loshavn holdt i 1741 barnedåp for datteren Heline, og i 1749 har vi en Johannes Knudsen som var fadder på Huseby. 

Folketellingene gir oss navn på enkeltpersoner som oppgis å være født i Loshavn. For eksempel Margrete Tomine Larsen, født i Loshavn i 1835, som i 1875 bodde i Bergen. Hun oppgis å være enke, og drev med vasking og stryking av tøy. Et annet eksempel er Margrethe Berentsen, som var 32 år i 1865, og bodde i Bergen på samme tid. Hun var ugift og tjenestepike. På Jæren er det en Karen Pedersdtr i 1865 fra "Lushavn" som er i føderåd. Ellers er det en Emilie Olsen, ikke fylt 19 år, som figurerer i hovedstadsfolketellingen i 1900. Hun var tjenestepike. I Forland i Sund sokn i Hordaland finner vi på en liste over døde personer Vilhelmine Johannesdtr født i Loshavn i 1851. Hun var husmannskone - og døde i 1912.

Kirkebøkene fra Farsund forteller om en lærer Reinert Andreas Jørgensen som var gift med Caroline Nielsdtr - og bodde i Loshavn i 1848. Dette var ca 15 år før skolebygningen ble reist i mellom Eikvåg og Loshavn. I følge denne kilden fikk de sønnen Reinert Christian den 12. mars dette året, og han ble døpt 15. april. Blant fadderne finner vi selveste Oldermannen Arian Christensen Les Oldemannen og hans svigersønn Otto Lund. Året etter, i august 1849, bærer de datteren Karoline til dåpen - og her er blant fadderne Andreas Tønnessen og Ole Chr Olsen Les Ole Christian .

To hus som er plassert ved bryggene i Loshavn (matr. 21 øverst, og matr. 13 nederst) Det er noe usikker opprinnelse på begge husene, men de hører helt klart til blant de eldste husene. Ikke umulig at noen av de personer som har vært vanskelig å stedfeste på 1700-tallet, hørte til i ett av disse.

Undertollbetjent Hagen Glad (f. 1797) og hans families opphold i Loshavn er stadfestet, men ikke stedfestet. Vi vet at de bodde her, men ikke hvor. Han var fra Grefsen i daværende Aker kommune, men ble i 1825 gift med Loshavnsjenta Lene Olsen (f. 1801 - d. 1862), datteren til den siste kaperkapteinen på "Veiviseren" Christen Tobias Olsen (1765-1821). Se matrikkel 28 Deres datter Augusta Ulrikke Glad (1835-1907) giftet seg med Julius Olsen fra Sandøy, og de var bosatt i huset på Bremerholm. Les Bremerholm I 1865-tellingen bodde også en søster av Augusta ("Gusta") i dette huset på det tidspunktet. Se matrikkel 23 Hagen Glad hadde tidligere vært skipper, men da datteren Gusta ble født i 1835, var han undertollbetjent og bosatt i Loshavn.
I en oversikt over tollere i Norge finner vi Sivert Hatlemark, født 1782. Han var undertollbetjent i Loshavn i 1825. Her finner vi også Elling Andersen f. 1785/86, som ble ansatt som undertollbetjent i Loshavn 15. mars 1928. John Jansen født 1800/1801, tollrorskarl fra 1. april 1829. Han er antakelig sønn av kaperrederen med samme navn i Eikvåg, men som var vokst opp i Loshavn. Les Jansen-brødrene. Kirkebøkene forteller om tollrorskarl Peder Karlsen og kona Severine (f. Smith) som fikk sønnen Eilert i november 1851.
Flere ukjente fra Loshavn i Kirkebøkene: Matros Jørgen Jansen, og Kathrine Ejlertsdtr fikk sønnen Ejlert Gabriel f. 2. januar 1853 - ble døpt 16. januar. De fikk sønnen Jan Severin 3. september 1854 - døde 3 uker gammel. Fattiglem Rasmus Nilsen d. 1858. 70 år gammel. Fattiglem Pige Marte Olsen (i parantes bemerket Samuelsdatter) - oppgis å ha vært 61 år da hun døde 6. desember 1853. Fattiglem Anne Olsdtr Bryne, død 1855, 72 år gammel.

Les mer:  Bergen   Kristiania    

Andre steder

Tollere

Kilde: 
Arthur Danielsen sr
Digitalarkivet
Kirkebøkene i Digiatalarkivet