Daniel Fredriksen

Av Arthur Danielsen jr

Daniel Fredriksen var kaptein på kaperen 'Friheden', som han hadde utrustet sammen med sin svoger. Det var en kaper som ikke tok en eneste prise.
Selv vokste Daniel Fredriksen (1776-1833) opp på brygga i Loshavn, og han var omtrent jevnaldrende med brødrene Jonassen i nabohuset. Selv om kapervirksomheten til Daniel Fredriksen ikke hadde vært like vellykket som det hans barndomskamerater hadde oppnådd med blant andre kutteren Veiviseren's svært så innbringende tokter, var han en velhavende mann. Det var han som bygde huset i Sjøbakken, et hus han senere byttet bort mot Peder Larsens store hus i Rennesåga (matrikkel 26). Det huset leide han senere ut. I 1812 giftet han seg med enken Marta Malene Larsdtr. Hun bodde i huset "Vanseborg"  på Vanse, og Daniel flyttet dit. På det tidspunktet hadde han selv vært enkemann i ett års tid.

Søsteren hans het Sille Cathrine (1785-1815). Hun var gift med Abraham Tønnessen (1782-1829) på Oddefjellet, det var han som Daniel utrustet den lite vellykkede kaperen sammen med.  Sille og Daniels foreldre het Frederich Danielsen (ca.1755-1821) og Marie Christophersdtr (1748-1836). De hadde overtatt huset etter Maries foreldre, Christopher Pedersen (1712-1756) og Sebille Gabrielsdtr (ca.1713-1794).

Det er sannsynlig at de bygde huset ved utgangen av 1740-årene. Muligheten for at huset er enda eldre er likevel så absolutt tilstede. (Les: Personer uten hus ) En annen søster het Kristine (f. 1781). Hun og ektemannen, den svenske matrosen Carl Gustav Helblom, ble boende her sammen med moren Marie - som levde til 1836.


Jan Jansen (1804-1847) kjøpte huset i 1838. I 1839 giftet han seg med Anne Margrethe Jonassen (f.1812). De fikk en datter som døde etter bare 11 dager, og en måneds tid senere døde også moren. Jan Jansen var dessverre ikke ukjent med slike tragedier. Selv mistet han og søsteren Olene Joachime begge foreldrene  sine  som småbarn. Det var Jan Jansen og Anna Jonasdtr i huset på Bakken (matr. 6). Jans niese Amalie Tønnesdtr arvet huset etter sin onkel i 1847, og leide det ut.

Daniel Fredriksens barndomshjem (matr. 21)
på brygga i Loshavn
Daniels Fredriksens hus
Daniel Fredriksens hus i Sjøbakken
© Arthur Danielsen jr

I 1850 kjøpte tyskeren Johan Herman Ringuth (f. 1824) huset. Han var gift med Agnete Bertine Torgiesdtr fra nabohuset (matr 33). Etter at hun ble enke flyttet hun og  barna til Bukta. Hennes bror Tønnes Johannes Gundersen var neste eier. Hans enke, Amalie, leide ut huset etter at hun selv hadde flyttet til Oslo. Anna og Abraham Tønnessen bodde blant annet her, det gjorde også Sakarias og Martine Sakariassen. I 1908 kjøpte Wessel Adolf Olsen (f. 1843) huset. Han var sønnen til Ole Fredrik (Ola) Johansen (matr 14), var gift med Christario (f. 1851) fra Bergen. Etter noen år i Bergen, og 25 år i USA, flyttet de til Loshavn. Sverre Syvertsen kjøpte det i 1937 - og bodde der i mange år. I dag er det Inga Reisvåg og Sven Wilhelmsen som eier og bor i huset. 


Les mer:
 
 

Sjøbakken

Daniel

Bergen

INDEX

 

TiLBAKE


Kilder:  Arthur Danielsen sr.
Kåre Rudjord - Listaboka bd 1
Joh. N. Tønnessen - Kaperfart og skipsfart 1807-1814