Reinerts hus
Arthur Danielsen jr

 

Reinert Jonassen ble utsatt for ryktemakeri etter at skipet hans "Benedicte" grunnstøtte på vei til Dunkerque i 1801. Den unge skipperen slo imidlertid tilbake.

Ryktet gikk ut på den 22 år gamle skipperen hadde opptrådt som en feiging da skipet han hadde ansvaret for grunnstøtte; han skulle ha benyttet enhver anledning til å flykte fra skipet før mannskapet. Reinert Jonassen fant ryktene så uakseptable at han to år senere stevnet to representanter fra sitt mannskap inn for forlikskommisjonen. Skipperen ble vel forlikt med sitt mannskap. Ryktene var oppspinn.

Han var senere med som mannskap på de fleste av den beryktede kaperskuta 'Veiviseren's tokter, både som prisemester, styrmann og som partner i skipet. Etterpå livnærte han seg som skipper i mange år - senere var han los. Han hadde egentlig et ganske typisk karriereløp for menn i Loshavn. 

Reinert Jonassen (1779-1840) ble i 1810 gift med Else Cathrine Tønnesdtr (1784-1852) fra Eikvåg. De bosatte seg i hans barndomshjem, som man godt kan si var et riktig skipperhus: Alle husets herrer - unntatt den første og de to siste - var skippere. Reinerts far, Jonas Jonsen, (Les om Jonas) bygde huset i 1765; huset hadde opprinnelig to fulle etasjer, men i 1841 ble den øverste etasjen revet. Materialene ble brukt til å bygge huset ved siden av - på Bremerholm (Les om Bremerholm.)


Den yngste sønnen til Reinert, Jonas Reinertsen (1823-1910),  overtok huset etter at Reinert var død i 1840. Jonas var gift med Benedicte Læsine (kalt Sina) (1832-1893), datteren til Bernt Johannessen i det store nabohuset. To av deres sønner ble drept da et lynnedslag slo ned i ei bu på Sandøy. Lynnedslaget Jonas Reinertsens eneste gjenlevende sønn, skipperen Jonas Severin Reinertsen (1864-1934) overtok huset etter faren. Det var i 1891, og det ble enighet om at foreldrene skulle bo i annen etasje. I 1900 flyttet Jonas jr til Farsund med sin familie. Faren, som hadde blitt enkemann i 1893, ble boende i huset sammen med sin datter Else Cathrine (1855-1931), hennes mann skipperen Lars Christian Pedersen (1848-1927), og deres to pleiedøtre Sara og Sigrid. Se bilde av Else Cathrine og Christian Pedersen
Dette huset (matrikkel 22) ble bygget i 1765 av min tipp-tipp-tippoldefar Jonas Jonsen. Huset på Bremerholm til høyre i bildet
Jonas Reinertsen (1823-1910) var sønnen til Reinert Jonassen, og sønnesønn av byggherren Jonas Jonsen. Han bodde i likhet med sin far i dette huset gjennom hele sitt liv. Kona Benedicte Læcine Berntsdtr (1832-1893) var fra det store nabohuset som hennes bestefar kaperkapteinen Tønnes Tønnessen bygde i 1810 (matrikkel 19).
Mellom Jonas jr. og Arthur sr. Selv om Else Cathrine og hennes mann Christian Pedersen bodde der livet ut, var det fortsatt Elses bror, Jonas jr som eide huset. Han overtok huset da han giftet seg i 1893 med Ella Severine Olsen (1870-1941) fra Sandøy. Onkelen til Else Cathrine og Jonas på morssiden, Antoni Berentsen (1841-1924), flyttet på sine siste dager inn som leieboer i ett rom i andre etasje. I 1929 solgte Jonas huset til Karl Olsen (1896-1979), som var vokst opp i et hus på toppen av Sjøbakken (matr. 7). Karl solgte huset til Arthur (f. 1924) og Mary Danielsen (1924-2005) i 1974, og på den måten ble det tilbakeført til familien. Reinert Jonassen er gjennom sin datter Sara tippoldefar til Arthur sr. De brukte det som ferie- og helgebolig, inntil de ble pensjonister ved årsskiftet 1989/1990 - og flyttet fra Flekkefjord til Loshavn som fastboende selv.
Tilsammen tre personer har bodd her hele sitt liv: Foruten Reinert Jonassen selv er dette Reinerts sønn Jonas Reinertsen (1823-1910), og Jonas' datter Else Cathrine (1855-1931). Når det gjelder Else Cathrine er dette imidlertid bare delvis riktig; som nygift bodde hun et par år i Sjøbakken - ca 100 meter unna. I denne sammenhengen regner vi ikke med barn som døde tidlig - for det var noen av dem - jfr Lynnedslaget.
Les mer om:

 Maren J

Oppgjøret

Sinas barndomshjem

Karl Olsens søster

 INDEX

TiLBAKE


Kilde:  Arthur Danielsen sr
Forliksprotokoll fra Farsund 04.04.1803