Ingeborg i Bukta
Arthur Danielsen jr.

I Bukta drev Ingeborg Carlsen (1841-1907) brødbutikk - og illegal ølhandel.
Hun fikk visstnok aldri noe problemer med myndighetene av den grunn.

Hun giftet seg i 1871  - 30 år gammel - med den jevngamle Ole Kristian Carlsen, og flyttet til et hus i nærheten (matrikkel 9). Kristian druknet imidlertid på begynnelsen av 1890-tallet ved Revøy flu. Han rodde ut dit i sørlig kuling, og kom ikke tilbake. Etter dette flyttet Ingeborg tilbake til sitt gamle hjem, hvor hun begynte å selge brød og øl - uten bevilling.  Hun hadde også en foreldreløs ærendsgutt boende hos seg, som var plassert der av forsorgen.

Ole Kristians nevø, Godtfred Carlsen (1879-1973), overtok huset i etter at Ingeborg døde i 1907. Han rev det ned, og bygget huset som står der i dag. Der flyttet Godtfred og kona Martha (1885-1970) inn, og de bodde der i mer enn 60 år. Godtfred seilte i mange år med frakteskøytene "Lodshavn" - og "Oddfjell" - som han eide sammen med sin svoger Richard Danielsen.

Det er uvisst når det gamle huset ble bygget, men det er klart at Abraham Tobias Berntsen (1778-1844) flyttet inn der i 1820-årene med sin familie. Etter at enken hans, Torborg (ca 1783-1855), døde, ble huset solgt til Ståle Andreas Hansen. Han og familien flyttet inn i 1850-årene, men de flyttet fra Loshavn kort etter 1860. 

I 1865-folketellingen finner vi Ingeborg Carlsen (f. Salvesen) her, som på det tidspunktet bodde sammen med sin familie her. Det var i 1891 at hun overtok huset etter sin bror Peder. Han flyttet da til det lille huset i Sjøbakken, et lite hus som bare består av en stue.

Huset som Godfred Carlsen bygde i 1907 - matrikkel 3. Ingeborg var Godtfreds tante. I dag er det Godfred og og hans kone Marthas barnebarn, AlfArian Loshamn og kona Else som bor her. De overtok huset etter at Godfred var død.

© Arthur Danielsen jr

Torkild Jakobsen (1717-1787) og Anne Larsdtr (1722-1793) flyttet etter alt å dømme inn i det gamle huset på denne tomten etter at de giftet seg i 1741. Det er ikke mulig å fastslå om de har bygget huset, men det er rimelig å anta huset er av svært gammel årgang siden tomten er av en slik gunstig beliggenhet. Etter Torkild og Anna er det usikkert hvem som har bodd der - inntil 1820-årene. En fattig kvinne som het Anna Ånonsdtr var 60 år i 1801, og er den eneste som det ikke har vært mulig å knytte til noe bestemt hus utenom dette. Det er grunn til å tro at hun har bodd her.

Les mer:

Godtfreds barndomshjem

Amerika..

 Martha

INDEX

 

Er det denne kvinnen som bodde her i 1801?    Folketellingen 1801

   

Kilde:  Arthur Danielsen sr - Listaboka bd 1 og artikkel i Agder Historielag nr 77 - om drukningsulykker i Loshavn og Eikvåg.
Kirkebok for Farsund fra 1907